Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal forum süreci ve avrupa sosyal forumu: kurumsallaşma tehlikesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
601
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Sosyal Forumların yeni toplumsal hareketler yaklaşımındaki yerini ve önemini analiz ederek, Temmuz 2010'da altıncı buluşmasını gerçekleştiren Avrupa Sosyal Forumu'nun (ASF) yapısını ve geçen sekiz yıllık süreçte yaşadığı dönüşümü açıklamaktır. ASF'nin kendi içinde yaşadığı tartışmalar ve sonuç metinlerine yansıyan ifadeler, Dünya Sosyal Forumu'na (DSF) bağlı olarak gelişen ASF'nin, DSF'nin kurucu ilkelerinden kısmen bir kopuş içerisinde olduğunu ortaya koyuyor. Avrupalı hareketlerin kendine özgü bu ayrıksılığı ya da farklı tavrı, hem yeni nesil hareketlerin geldiği son aşamayı hem de sosyal forum düşüncesindeki değişimi simgelemektedir. ASF'nin siyasal bir aktör olarak kurumsallaşması tehlikesi, onun açık alan kimliğine zarar verici noktaya gelebilir.

Özet İngilizce :

The main aim of this article is to analyse the position and importance of Social Forums at the new social movements approach and also to analyse the structure and transformation of the European Social Forum (ESF) that held its sixth meeting on July 2010. The inner debate and discussions of ESF and the phrases of its final papers that there is a kind of detach or break off the Charter of Principles of World Social Forum. This special treatment or different attitude of European movements symbolize the last-stage of the new era of movements and also the change of the social forum logic. The risk of institutionalization of ESF as a political actor can be harmful to its open space identity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :