Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal devletin dönüşüm sürecinde yerel yönetimlerin yeni işlevleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Son dönemlerde merkezi otoriteler hızla güç kaybederken, ulusal düzeyde sosyal politikaların uygulanması giderek güçleşmektedir. Bu süreçle, yerel yönetimlerin rol il ve önemi de giderek belirginleşmekte, ulusal dilzeydeki birçok yetki ve sorumluluğun yerel alana taşınması konusundaki öneriler daha geniş kabul görmektedir. Sosyal devlet düşüncesinin güç kaybeıtiği bir dönemde yerel yönetimler, ulusal düzeyden uzaklaştırılan sosyal politikalar için sığınılacak bir liman olabilir. Bu çalışmada, içinde bulunduğumuz tarihsel süreçte, sosyal devlet düşüncesinin kent yaşamında alabileceği yeni rol ile yerel yöneıimlerin buna uygun olarak yeniden biçimlenmesine ilişkin gelişmelerin yönü ele alınmış; küreseııeşme sürecinde sosyal devlet düşüncesinin ve yerel yönetimlerin geldiği noktadan söz edilerek, yerel yönetimlerin sosyal devlet için yeni bir varoluş alanı olma potansiyeline ilişkin öngörüler ortaya konulmaya çalışı ımıştır.

Özet İngilizce :

In recent years, as the power of central auııiorilies decreases, Ihe implemenıaıion of social policies becomes harder from day ıo day. Thus, Ihe role and weight of local govemmenIs became more significant. The porposals, such as leaving ıhe national power and responsibiliıy to ıhe local govememments are becoming more acceptable. While social Siale idea losc ils power, local gowemmenı becames the main cenler of social policies which detracıed from naıional level. In this sıudy, the new role thal social Siaıe thoughı can ıake in cily life through time is explained. The history and current stutation of social sıaıe thoughı and local govemmenIs under globalizaıion are anlyzed firstly. Then, the idea thal local govemments can became a developed version of social Slale thought is deıailed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :