Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şiddet içermeyen bir eylem olarak dolaylı tüketici boykotlarının oluşum süreci ve türkiye için değerlendirme

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi1, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi2
Görüntülenme :
799
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni toplumsal hareketlerin bir türü olarak tüketicilerin bir işletmenin ve/veya bir ülkenin uygulamalarına karşı tepki amaçlı olarak, o işletmenin ve/veya ülkenin ürünlerini almama kararı olarak ifade edilebilecek tüketici boykotları son yıllarda işletme ve pazarlama literatüründe ağırlıklı olarak ele alınmaya başlayan konulardandır. Dolaylı tüketici boykotunun oluşumunda; tüketici etnosantrizmi, etnosatrik eğilimi oluşturan milliyetçilik, vatanseverlik ile düşmanlığın dolaylı boykotun oluşum sürecinde önemli etkilerinin oluğu düşünülmektedir. Bunun yanında bireyin boykotun başarısı konusundaki değerlendirmesi, ağızdan ağıza iletişim ile boykota konu olan ürünün günlük yaşamdaki gerekliliği ve/veya alternatiflerinin bulunabilirliği de boykot kararında etkili olmaktadır. Ayrıca marka ile üretim yeri kökenlerindeki farklılık da boykot kararına etki yapmaktadır. Bu çalışmada iki ülke arasındaki sorunlara veya bir ülkenin uygulamalarına tepki amaçlı olan dolaylı tüketici boykotunun oluşum süreci tartışılarak, Türkiye özelinde konunun değerlendirmesi yapılmaktadır.

Özet İngilizce :

As a new social movement, consumer boycott can be simply defined as not to make a purchase decision from a company because the consumers are negatively reactive due to company applications or the original country’s administrations. As consumers are more reactive against to companies than before, number of studies about consumer boycotts is increased in business and marketing literature. Ethnocentrism, nationalism occurred due to ethnocentric tendencies, patriotism and animosity will be considered as the factors affecting the consumer boycotts. In addition, evaluations of individuals about the success of the boycott, word of mouth communication, necessity of the product class to consumers, possibility to find the substitutes, country of origin and place of production may also be effective in boycott success. In this study, indirect consumer boycotts will be analyzed based on the negative administration of any country or problems occurred between countries. Evaluations will also be made in terms of Turkey’s specific conditions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :