Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Savunma harcamalarını belirleyen faktörler ve ekonomik büyümeye etkileri

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
681
DOI :
Özet Türkçe :

Savunma harcamaları ilc ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen Benoit'in 1973 tarihli çalışmasından bu yana ekonomik hüyüme literatüründe bu iki degişken arasındaki ilişki üzerinde çok çelişkili görüşler ortaya konulmuştur. Bu çalışmada savunma harcamalarını ölçen üç farklı degişken kullanılarak 1980- 97 yılları arasında ölçülen yüzün üzerinde ülke için. savunma harcamalarının ekonomik hüyüme ve toplam yatırımlar üzerindeki etkisi ampirik olarak analiz edilmiştir. Sonuçlarımız. savunma harcamalarının gelişmekte olan ülkelerdeki büyürneyi muhtemelen yatırımları artırarak olumlu bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Gelişmiş ülkeler için savunma harcamaları ile büyüme arasında anlamlı bir ilişki hulunamamıştır. Ayrıca, araç değişkenler kullanarak elde ettiğimiz tahmin sonuçları da bagımsız degişkenlerin modele içsellik sorununun ciddi boyutlarda olmadıgını göstermektedir. Her ne kadar. anormal (çok yüksek ya da çok düşük) verilere sahip ülkelerin varlıgı savunma harcamalarını ölçen her üç değişken için de büyüme regresyonları üzerinde önemli sonuçlara neden olmasa da, bu ülkeler olmadan yapılan regresyon sonuçları savunma harcamalarının gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımları artırdığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Since Benoit's (1973) seminal study of the relationship between defense expenditure and economic growth. no elear agreement has emerged about the nature and extent of the growth effects of this expenditure. This paper studies the growth and investment effects of three different measures of defense expendirure using cross-sectional data for ahout 100 countries over the period of 1980-1997. Our estimalion results indicate that while military spending is likely to promote growth in develaping countries possibly by inercasing the level of investment in these countries. they do not have any significant effects on growth in developed countries. Furthermore. our instrumeotal variahles estimaıian results do not provide any significant evidence for the endogeneity of defense expenditures. While the existence of outlier countries do not exert any effects on the growth and investment estimates for developed countries, estimation results without the several outliers show thal all of the three measures of defense expenditure positively affect investment in developing countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :