Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rusia in the globalized system

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Director of the Institute of Globalization Studies Moscow1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Rusya ekonomisini neredeyse alt üst eden i998 mali bunalımı ülkenin ekonomik kalkınmasında bir dönüm noktasıydı. Kaderin bir cilvesi olarak, Rus toplumunun alt tabakalannın aşın yoksuııaşmadan kaçınmalannı, toplumsal konumlannın güçlenmesi ve gelişmesi için olanaklar sagladı. Yine de Rus ekonomisinin temel sorunlan çözülmeden kaldı. Hammadde ve enerji dışsatımı temelinde dünya sistemine derinden eklernlendi. İç pazar bu dışsatırnlara baglı kaldı. Bu Rusya'yı küresel ekonomideki olası düşüş karşısında son derece kınlgan kıldı. Yatınm bunalımı aşılamadı, genişleme döneminde daha da kötüleşti. 90'lann neo-liberal reformlannın ardından Rusya Birinci dünya toplumsal yapısı ile üçüncü dünya ekonomisine sahip bir ülkeye dönüştü. Konut, saglık ve egitim sistemleri Sovyet döneminin sagladıgı bazı temel hizmeıler düzeyinde Batı'yla karşılaştınlabilir bir düzeyde varlıgım sürdürebildi, fakat ücretler neredeyse Afrika düzeyinde kaldı (2001 'de aylık ortalama 100 dolar). Rusya kendini bilinmedik yoııann kavşagında buldu: Bir yandan Batı'yı yakalamada yetersizken, öte yandan geride kalmaya da tahammül edemiyor.

Özet İngilizce :

1998 currency crisis which almost destroyed Russia economy was a tuming point for the country economic developmenl. lronicaııy, it provided conditions for growth and improved social situation helping lower layers of Russian society to escape from extreme poverty. Main problems of Russian economy, however, remain unresolved. It is deeply integrated iiı the world-system on the basis of exporting raw materials and energy. Domestic market remains subordinated to these exports. That makes Russia extremely vulnerable to any downturn in the global economy. The invesıment crisis is not overeorne, it was even getıing worse in the period of expansion. After neo-liberal reforms of the 90-s Russia turned into a country with First world social structures and Third world economy. Housing, healthcare and educational systems surviving from the Soviet period provided some basic services at a level comparable with the West but salaries remained almost of African level (average about $100 a month in 2001). Russia finds itself at the parting of unknown roads: 'incaple of catching up with the West, it can neither allow itself to remain in backwardenss.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :