Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekabetin performans ölçüm sisteminin kullanımına etkisi: ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabet, üretim teknolojileri ve örgütsel bağlam gibi değişenlerin performans ölçüm sistemi kullanım amaçlarına etkileri, pek az çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada, 2006 yılında Türkiye’de ilk beşyüz büyük işletme içerisinde yer alan 122 imalat işletmesinden toplanan veriler kullanılarak, performans ölçüm sistemi kullanım amaçlarının rekabet faktörleriyle nasıl bir ilişki içerisinde olduğu incelenmektedir. Verilerin analizinde faktör analizi, tanımlayıcı istatistik (ortalama ve standart sapma), korelasyon analizi, çoklu regresyon analizi ve diskriminant analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, PÖS’nin izleme maksadıyla kullanımının pazar konumu ve piyasa rekabet yoğunluğu yüksek olan firmalar tarafından daha fazla tercih edildiğini, öte yandan piyasa rekabet yoğunluğu düşük düzeyde olan firmaların stratejik karar alma maksadıyla kullanıma daha fazla önem verdiklerini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The effects of variables such as competition, manufacturing technologies and organizational context on using aims of performance measurement system have been a subject in very studies. In this paper, it is investigated that what is the relationship between using aims of PMS and the competition factors, by using data from 122 manufacturing firms, which are among the top. In the analysis of data, factor analysis, descriptive statistics (mean and standard deviation), correlation analysis, multiple regression analysis and discriminant analysis were used. The results show that firms with high market position and high market competition density prefer using PMS for monitoring more, on the other hand firms with low market competition density give more importance using PMS for strategic decision-making.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :