Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel sektör borçlanma araçları piyasasının gelişmesinde düzenlemelerin etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başuzman1
Görüntülenme :
679
DOI :
Özet Türkçe :

Sermaye piyasaları özel ve kamu sektörü finansmanına katkı sağlamak suretiyle ekonominin büyümesine ve kamu açıklarının finanse edilmesine destek olmaktadır. İstikrarlı bir ekonomide güven içinde çalışan sermaye piyasalarında araç çeşitliliğinin artması şirketler kesiminin finansman olanaklarının ve finansal derinliğin artmasına katkı sağlamaktadır. Ancak ülkemizde sermaye piyasalarının özel sektöre finansman sağlama işlevinin ağırlıklı olarak hisse senedi ihraçlarına dayalı olduğu ve özel sektör borçlanma araçları ihraçlarının sınırlı olduğu görülmektedir. Çalışmamızda, özel sektör borçlanma araçları piyasasının neden gelişemediği ve derecelendirme kurumlarının ve sermaye piyasası işlemlerinde özel sektör borçlanma araçlarının teminat/yatırım aracı olarak kullanılmasına yönelik düzenlemelerin piyasanın geliştirilmesindeki rolü incelenmiştir. Bu kapsamda derecelendirme kurumlarının etkin hale getirilmesinin ve sermaye piyasası işlemlerinde söz konusu araçların teminat/yatırım aracı olarak kullanılmasının/kullanım yoğunluğunun artırılmasının fiyatlama, değerleme ve likidite sorunlarının çözülmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Ancak,anılan piyasanın yeterince gelişememesinde birinci derecede etkili olan; dışlama etkisi, kredi kullanımı ve yurt dışı finansman gibi alternatif finansman araçlarının ön planda olması ve kurumsal yatırımcı talebinin yetersizliği biçiminde ortaya çıkan yapısal sorunlar karşısında; salt söz konusu düzenleme sahalarındaki değişikliklere dayalı olarak piyasanın gelişmesinin güç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Capital markets working in confidence with sufficient diversity of financial instruments make positive contributions to private sector financing oppurtinities and financial depth in the markets. It is observed in the Turkish economy that capital market finance broadly depends on IPO market rather than fixed income or bond financing. In this paper, we analyse why corporate bond market do not work efficiently and whether credit rating agencies (CRAs) and using corporate bonds as colletaral/portfolio asset in stock market transactions/portfolio management play a positive role for the development of the market. It is concluded however increasing effectiveness in credit rating and using bonds as colleteral/asset in stock market transactions/portfolio management would help to reduce pricing, liquidity and valuation problems in the corporate bond market. But it is believed that merely changes in regulations would not sufficient enough to solve structural problems (crowging-out effect, alternative financing oppurtunities (i.e. debt financing from domectic/foreign creditors) and inadequate institutional investor demand) and hence develop the market

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :