Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel askeri sektörün oluşumu ve şavaşların özelelleşmesi

Yazar kurumları :
Kara harp okulu1
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin ana gayesi, Soğuk Savaş sonrası dönemde savaşların özelleştiğini ortaya koymaktır. Afrika'da bulunan başarısız devletler ve Amerika Birleşik Devletleri savaşın "dış kaynaklardan yararlanma" yöntemini kullanan asıl aktörler olarak ön plana çıkmaktadır. Devlet örgütlenmesini tamamlayamamış olan ve ordulara sahip olmayan Afrika'daki başarısız devletler, özel asker! şirketleri e sözleşme imzalayabilmektedirler. Öte yandan kamuoyu baskısından çekinen Amerika Birleşik Devletleri de özel askerı şirketlerle sözleşme imzalamaktadır. Özel asker! sektörde genelolarak üç tür şirket bulunmaktadır. Bunların ilki savaşma temel yeteneğine sahip olan "askerı şirketlerdir. İkincisi, "askerı danışmanlık şirketleri" ve üçüncüsü ise "askerı destek şirketleri"dir. Bu makalede "asker! şirketler" "savaş müteahhitleri" olarak adlandırılmıştır. Ayrıca, bu makalede özel askerı sektörün hukuki durumundaki karmaşa da gösterilmiştir. Aslında, bu yeni sektörün sadece uluslararası hukukta değil aynı zamanda ulusal hukukta da düzenlemeye ihtiyacı bulunmaktadır. Sonuçta, bu makalede yeni bir sektörün doğduğu ve bu sektörün özel asker! şirketler olarak muharebe alanlarının yeni aktörü olduğu tespit edilmiş ve açıklanmıştır.

Özet İngilizce :

The main purpose of this artiele is to show that war is privatized in the Post-Cold War Era. Failed states in Africa and the United States of America are the main actors of the way of outsourcing in war. FaiIed states are signing contracts with private military companies due to the lack of organization and so does the army. On the other hand, United States of America is signing contracts with private military companies so thal public pressure for casualties may reduce. There are mainly three kinds of companies in private military sectar. The first one is "military provider firms", thathave fighting abilityas a core competence. The second one is "military consulting firms" and the third one is "military support firms." In this artiele "military companies" are called "war contractors." Additionally, it is shown in the artiele that the IegaI status of the private military sectar is very complex. Actually this sectar needs to be ruled not only in international law texts but alsa in national laws'. In the end, it is pointed out that a new sector has been bom as a new actor in the battlefield: private military companies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :