KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINA KATILIMININ ARTTIRILMASINDA MİKRO KREDİ UYGULAMASININ ÖNEMİ VE AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ

Türkiye’de kadınların çalışma yaşamına katılım oranları oldukça düşüktür. Sağlanan teşvik politikaları ile nispi bir iyileşme sağlanmış olsa da bu alanda beklenen olumlu gelişmeler istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir. Çalışma yaşamının dışında kalan kadınların kendilerine verilen küçük miktarlardaki kredilerle kendi işlerini kurmalarını sağlamayı amaçlayan mikro kredi uygulaması dünyada 1980’lerde başlamış, ülkemizde ise 2000’li yılların başlarından itibaren işlerlik kazanmıştır. Bugün pek çok ilde bu yöntemle başarılı çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Bu çalışmada mikro kredi uygulamasıyla kadınların değinilmekte, özel olarak da Afyonkarahisar ilinde bugüne kadar bu sistemin nasıl işletildiği ve ne gibi sonuçlara ulaşıldığı, yapılan saha araştırmaları ile ortaya konmaya çalışılmaktadır

KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINA KATILIMININ ARTTIRILMASINDA MİKRO KREDİ UYGULAMASININ ÖNEMİ VE AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ

THE IMPORTANCE OF MICRO CREDIT SCHEMES IN INCREASING WOMEN LABOR FORCE PARTICAPATION: THE CASE OF AFYONKARAHİSAR The labor participation level of women in Turkey has remained quite low. Although the government incentive policies have relatively provided improvement, the positive developments expected in this area have not taken place at the desired level. The micro-credit scheme aiming at providing relatively lower amount of loans to women to start their business began in 1980s in the world, and became operational in our country at the beginning of 2000s. Currently, we see successful work is done through this scheme in many Turkish provinces. In this study, the application of micro-credit schemes for increasing the participation of women in working life is elaborated; in particular, how the system is operated in Afyonkarahisar province and the results achieved so far via field studies conducted

Kaynakça

Aşık, Güneş A. Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı, TEPAV Değerlendirme Notu,Ankara, Aralık 2012

Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Araştırma Notu 11/115, İstanbul, 20 Mayıs 2011

Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Araştırma Notu 10/64, İstanbul, 5 Mart 2010

COMCEC (Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation), Yoksulluğun Önlenmesinde Mikrokredi Uygulamaları ve Türkiye, 2007

Dündar, Seher Ozan. Mikro Finansman, Türkiye Kalkınma Bankası Yayını, Ankara, 2007

Gökyay, Çağatay. Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamaları ve İstihdama Yansımaları (Uzmanlık Tezi), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2008.

Güneş, Samet. Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri, Başbakanlık SYDGM Yayını, Ankara, 2009.

Güntürkün, Hakan, Rekabetçilik Endekslerinde Bölge İllerinin Yeri, Zafer Kalkınma Ajansı Yayını, 2011

İŞKUR, Afyonkarahisar İşgücü Piyasası Analizi, Afyonkarahisar, 2013

Öztürk, Mustafa ve Çetin, B.Işıl. Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluk ve Kadın, Journal of Yasar University, 3/11, 2009. ss.2661-2698

TİSVA (Türkiye İsrafı Önleme Vakfı), Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Bilgi Notu, 28.8.2012

TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2007-2012

TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Afyonkarahisar 2011, Ankara, 2012 http://www.tgmp.net/MikrokrediHakkinda.aspx (14.09.2013) http://www.afyonkarahisar.gov.tr/haber-detay.aspx?id=372 (21.09.2013) http://www.afyonkarahisar.gov.tr/haber-detay.aspx?id=1106 (21.09.2013)