Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2000 , Cilt 55 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı'da demokrasi tartışmalarının miladı olarak meşrutiyet öncesi tartışma platformu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
1046
DOI :
Özet Türkçe :

Meşrutiyetin hemen öncesindeki on yıllık dönemde demokrasi mücadelesini yürüten bir grup olarak karşımıza çıkan Yeni Osmanlılar; çıkardıkları yayınlarda bazen "cesurca" demokrasi kavramını savunurken bazen de bu kavramı karşılamak üzere değişik tamlamalar kullanmaktaydılar. 600 yıllık bir devlet geleneğine karşı yürütülen bu tartışmada şüphesiz bu mücadeleyi meşru gösterecek değişik araçlara başvurmuşlardır. Bu çerçeveden olmak üzere Yeni Osmanlılar Avrupa'da tanıdıkları yeni kavramları genellikle Islami kaynaklardan beslenmiş formlarda sunma yolunu seçmişlerdir. Bu amaçla; demokrasi, parlamento, kamuoyu ve seçim gibi kavramları Islami terminolojiden sırasıyla "Meşveret", "şura", "ehl-i hall ü akd" ve "biat" gibi kavramlarla sunarlar. Ilir anlamda dini bir mt'Şruluk formu olarak kullanırıar. Yeni Osmanlılar'ın bu mücadeleleri sonucunda ulaştıkları meşruti yönetim, uzun ömürlü olmamış ve belki de ümit ettikleri sonuçları doğurmamıştır. Fakat, düşünce geleneğimizde yeni bir tartışma alanının başlangıcını oluşturmuşlar ve yüzyılın en önemli tartışma alanını kendi ülkelerine taşırnışlardır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The new Turks, who struggled for democracy in the decade preceding Meşrutiyet, sometimes defended the term "democracy", while using different combinations to mean democracy in other times. There is no doubt that they used various tools to justify their struggle in this discussion conducted against a 600-year-old tradition of state. In this framework, the New Turks presented the new terms that they were introduced in Europe in forms that referred to Islamic sources. For this purpose, they present the concepts such as democracy, parliament, public opinion and election with the terms "mesveret", "sura", "elili hallu akd" and "biat" respectively from Islamic terminology. In one sense, they used the religion as a form of legitimization. The "Meşruti" government that the new turks achieved as a result of their struggle was not long-lived and probably did not produce the results that were hoped to be obtained. But they constituted the beginning of a new discussion field in our tradition of thought and carried the most important discussion field into their country.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :