Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

New dimensions of turkish capital markets:funding small and medium-sized enterprises

Yazar kurumları :
Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyesi1
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBI'lerin) ulusal ekonomilerdeki önemini ele almakta ve Türkiye ekonomisindeki KOBI'lerin karşılaştıklan finansal sorunlan çözmek için üç temel seçenek sunmaktadır, Bu amaçla, önce KOBI'lerin ekonomik sistemlere olan genel katkılan açıklanmaktadır, Ekonomide değer üreten ve istihdam sağlayan temel ekonomik birimler olarak oldukça önemli rollerine karşın, Türkiye'deki KOBI'ler yanlış ekonomik politikaların sonucu olarak mevcut finansal sistem tarafından devamlı olarak yaratılan büyük finansal problemlerle karşılaşmaktadırlar, Bu sorurıları hafifletmek için özkaynak yatınm fonlarının kurulması, önce bölgesel düzeyde ve daha sonra ulusal düzeyde bütünleştirilmiş OTC piyasalarının oluşturulması ve KOBI'lerin ticari bankalardan talep ettiği kredilere teminat veren kredi garanti forılannın kurulması biçiminde üç seçenek sunulmaktadır, Bu üç seçeneğin ya da yaklaşımın aynı anda uygulamaya konulması ile Türkiye'de finansal sistemde etkin bir finans kesitinin oluşturulacağı öne sürülmektedir, Böylece KOBI'lerin piyasa ekonomisi kurallarına göre finansal sorunlarmın üstesinden geld:ıileceklerine ve artık hükümetler tarafından çok sınırlı olarak verilen düşük faizli fonları beklemeyeceklerine inanılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article deals with the importance of smail and medium-sized enterprises (SMEs) in national economies, and provide; three main options to solve the financial problems that SMEs in the Turkish economy face, Despite their crucial role in the economy, as value producing and employment providing essential economic entities, the SMEs in Turkey encounter huge financial problems that are continuously created by the existing financial system as a result of misIcading economic policies, In order to miligate the problems three pos.~ibililies; namely establishing private equity funds, fonning OTC markels first at regional level and then combining them at nationallevel, and establishing credit guarantee funds to secure the loans rcquested by SMEs from the commercial banks, are presented, It is asserted that if these three approaches are put into practice concurrently, they would fonn an efficient segment of the finandal system in Turkey such that SMEs would overcome their financial problems according to the rules of a market economy and that they have no longer to wait for the very limited subsidized funds that will be provided by governmenis,

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :