Yıl 2001, Cilt: 1 Sayı : 11 Sayfalar 1 - 12 2001-12-01
Etkili Okullarda Karar Süreci
Mustafa ÇELİKTEN
21 261

Öz trenEtkili okul müdürlerinin en önemli başarılarından biri hiç kuşkusuz birlikte çalıştığı kişileri öğretimi daha iyileştirmek amacıyla güdülemesidir. Okullarda değişim konularında yapılan araştırmaların işaret ettiğine göre etkili örgütlerde kararlar alınırken çalışanlar da dahil edilir. Gerçekte, kararlar alınırken örgütte çalışanların görüşlerinin alınması etkili okullarda gözlemlenen en önemli etmenlerden biridir. Etkili okul kendiliğinden, rasgele ve hiçbir çaba harcanmadan ortaya çıkan bir kurum değildir. Söz konusu okul, özellikle bilinçli olarak yapılan etkinliklerin bir sonucudur ve mimarı da hiç kuşkusuz okul müdürüdür. Araştırmanın amacı; etkili okul kavramını açıklığa kavuşturmak, bu konuda ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanan çalışmaların bir sentezini yapmak, elde edilen bilgiler doğrultusunda Kayseri’de “etkili” olarak kabul edilen genel lise yöneticilerinin karar sürecine nasıl katıldıklarını saptamaktır. Araştırma sürecinde, konunun amacına uygunluğu sebebiyle örnek olay tarama modeli kullanılmıştır.Much research on unusually effective schools supports the conclusions that theygenerally rank high on certain aspects of organizational functioning frequently referred toas “effective schools correlates.” Recognizing that there are many potentially successfulapproaches for providing or improving such aspects of organizational functioning aspositive school climate, capable leadership, or appropriate emphasis on important learningobjectives.Recognizing that one of the central achivements of unusually effective principalsinvolved their success in somehow developing and maintaining faculty motivation toimprove instruction, and aware that some research on change in schools and otherorganizatons pointed toward employee participation in decisionmaking as a key variable indeveloping staff motivation and commitment. Indeed, faculty participation in designingand carrying out school improvment plans frequently has been an important aspect ofsuccessful effective schools projects

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2001
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2001


Makalenin Yazarları
Mustafa ÇELİKTEN