Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mirsaid sultan galiyev

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
688
DOI :
Özet Türkçe :

1917 Bolşevik Devrimi 20. yüzyılın en önemli tarihsel olaylarından biridir. Devrimin ardından yaşanan İç Savaş'ta proletarya iktidarını hedefleyen Bolşeviklerle Müslüman/Türk halkların ilişkileri yeterince incelenmemiştir. S5CB'nin yıkılmasının ardından bu ilişkiler, özellikle Mirsaid Sultan Galiyev ismine odaklanarak yeniden gündeme gclmiştir. Galiyev 1990'lardan günümüze Türkiye'de de tartışılmaktadır. Bu çalışmada Sultan Galiyev'in düşünceleri ve cdimleri esas alınarak, Bolşeviklerin devrimden SSCB kurulana değin Müslüman halklarla işbirliği ve sonrasında Müslüman liderlerin tasfiye edilmelerinin nedenleri ele alınacaktır. Asıl amaç, günümüzde de süregiden tartışmaların ne anlama geldiğini sorgulamaktır. Bu kaygıyla, öncelikle devrim ertesinde Bolşcviklerin milliyetler politikası gözden geçirilecektir. Ardından, Galiyev'in sırasıyla Müslüman, Türk (Tatar) ve Bolşevik kimlikleri teker teker sorgulanacaktır. Müslüman, Türk (Tatar) ve Bolşevik kimliklerini bir arada' taşıyan Galiyev'i artlamak için bu kimliklerin sorgulanması gerekir. Böylece günümüzde Türkiye'de yürütülen tartışmaların ne anlam ifade ettiği de anlaşılır olacaktır. Son olarak, Galiyev üzerine yürütülen tartışmaların hangi noktalarda yoğurtlaştığı saptanacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Bolshevik Revalutian is one of the most important historical events in the 20ıh century. There are a limited number of studies dwelling on relations between the Bolsheviks, who aimed for the rule of the proletariat and the Muslim/Turkic peoples during the Ci vii War following the Revolution. Thcse relations have bem questioned af ter the dissolution of the USSR focusing on the name of Mirsaid Sultan Galicv. Since the 1990s Galiev is being discussed in Turkey as welL. In this pa per, taking Galiev's ideas and activities as a starting point the process of collaboration of the Ilolsheviks with the Muslim peoples, and the ensuing purge of the Muslim Icaders, will be analysed. The main purpose is to examine the meaning of the contemporary discussions on Galiev in Turkey. First of all, the Bolsheviks nationalities policy will be taken up. 5ccondly, the thrcc identities of Galicv, namely Muslim, nationalist and Boıshevik will be studicd in depth. This is necessary, in order to understand Galicv, who synthesizes those three conlradictory identities. As a conscquence, current arguments on Galiev in Turkey will be more comprehendible. Finally, theS<.'discussions will be summarised.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :