Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mahremiyet hakkı ve sosyo-tarihsel gelişimi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi iletişim Faküıtesi1
Görüntülenme :
644
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amaa, mahremiyet hakkuu sosyo-tarihsel gelişimi bağlamında incelemektir. Günümüzde kişilerin mahremiyetine veya özel yaşam alanlanna, hükümetlerden ve özel kuruluşlardan kaynaklanan tehditler ve müdahaleler giderek artmaktadır. Özelliklebilgi ve iletişim teknolojisinde ortaya çıkan }uzlı gelişmeler, mahremiyete yönelik ihlalleri oldukça kolaylaştırmaktadır. Toplumsal yaşamda gözlenen sosyal, siyasal ve ekonomik değişmeler, yeni hakların ve kavramların geliştirilmesi bakımından hukuku zorlamaktadır. Bu çalışmada; ilkin, sosyolojik açıdan mahremiyetin tarihsel gelişimi üzerinde durulmaktadır. Ardından, konuya ilişkin hukuki kavramların ve kuralların evrimi sunulmaktadır. Ayrıca hukukçuların mahremiyet hakkına ilişkin yaptıkları sınıflandırınalar ve kavramlaştırmalar aktarılmaktadır. Son olarak mahremiyet hakkı, liberteryan ve komünteryan düşünürlerin ileri sürdükleri görüşlerden hareketle kamu yaran-özel yarar dengesi çerçevesinde tartışılmaktadır

Özet İngilizce :

This artiele focuses on the right of privacy and its socio-historicaldevelopment. Privacy is one of the most important aspects of social and individual life.The main concem is increased threats and interferences from the government and private establishments. The rapid improvement in information and communication technologies make the invasion of privacy very easy. Therefore, discussions about the privacy often center on new technologies that violate privacy. in societies, political, social and economic changes entail recognition of new rights and development of new concepts. in this artiele, first the socio-historical development of the right of privacy is studied emphasizing sociological and legal approaches. in this context, the evolution of legal concepts and no~ on privacy and the philosophical discussions made by libertarian and communitarian perspectives are presented. The right of privacy is discussed mairıly in terms of the balance between common good and private good.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :