Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2000 , Cilt 55 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Les politiques actives du marché de travail et la main d'oeuvre feminine en turquie

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
627
DOI :
Özet Türkçe :

1970'li yıllarda Keynesci politikaların terkedilmesi ve neo-liberal politikaların benimsenmesi işsizliği arttırıcı bir roloynamıştır. Devletin yeni istihdam olanakları yaratmadaki rolünün azaldığı bu dönemde, işgücü piyasası ile bağlann güçlendirilmesinde aktif politikalara yer verilmektedir. Işgücünün eğitimine yönelik olan aktif politikalardan bu piyasada istihdarm sorunlu olan -kadınların, gençlerin, engellilerin, göçmenlerin VS •••- yararlanmalan hedeflenmektedir. Bu çalışma aktif işgücü piyasası politikalarının Türkiye'de uygulanışını kadın işgücü çerçevesinde ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In 1970's the Keynesian policies have bccn abandoned in favor of the neo-liberal policies and this policy switch has played a role in inereasing the leve! of uncmployment. In this period, the role of the government in ereating employment opportunities has decreased and active policies are uscd in ord er to strenghten the bonds bctween the unemployed and the Iabor market. The active policics designed to educate the labor force are mainly aimed at the groups which are disavantaged such as women, youngsters or the disablcd. In this essay the active labor policies used in Turkey are studied within the framework of feminine labor.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :