Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kira denetim politikası üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, öncelikle, bize genel bir çerçeve sağlaması için oldukça özet bir şekilde kira denetiminin tanımı, türleri üzerinde durulmakta; ülkemizdeki kira denetiminin tarihi gelişimi ile Türk Borçlar Kanunu Tasarısıyla getirilen düzenlemenin mahiyeti hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra, kira denetimine gidilmesine yönelik bir politikanın nasıl değerlendirilebileceği, bu çerçevede, özellikle, iki adalet kavramı üzerinde durulmakta, kiraların artışının sınırlandırılıp denetim altına alınmasının nasıl bir adalet anlayışına dayandığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bir sonraki aşamada ise, bir piyasa ekonomisinde devletin mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirlemesinin, bu arada kiraların fiyatlarının belirli bir düzeyde tutulmasının, ne türlü etkilerinin olabileceği, farklı adalet anlayışları açısından tartışılmaktadır. Sonuçta, kiralarının artışının sınırlandırılarak denetim altına alınmasının bir kentleşme politikası olarak nasıl bir işlev görebileceği üzerinde bir değerlendirme yapılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this article, at first, in order to provide a general framework the meaning and types of rent control are summarized; then, it is given information about the history of Turkish rent control policy and rent control regulation in the Draft of the Turkish Code of Obligations. Secondly, criteria for the evaluation of a rent control policy, in this context different juctice theories, are discussed; and it is explained which juctice theory is a rent control policy based on. Thirdly, what are the effects of determining prices of goods and services, especially limiting rent rates, are analyzed in terms of different juctice theories. In the end, how does controlling of the rents by limiting their increases function as a policy of urbanization is evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :