Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karamazov kardeşler'de politik sembolizm

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
802
DOI :
Özet Türkçe :

Dostoevsky, üzerine en fazla değerlendirme yapılan klasik Rus yazarı olmanın yanı sıra kendi adıyla da anılan dilşilnilş biçiminin de temsilcisidir. Karamnzov Kardeşler ise yazarın en bilyilk şaheseri olarak kabul edilmektedir. Bu makalede amaçlanan Dostoevsky'nin eklektik dilşilnce yapısının; kişisel, tarihsel ve ideolojik arka planının irdelenmesi yoluyla tanımlanması ve bu dilşilncenin politik izdilşilmilniln Dostoevsky'nin yaşamının en politik döneminde yazılan Karamnzov Kardeşler romanındaki yansımalarının tespit edilmesidir. Burada, romanın politik bir sembolizmle örilldüğü iddia edilmekte ve her bir karakterin dönemin bir siyasal duruşunu simgelemesinin yanısıra, olay örgilsilniln de Dostoyevski'nin politik algılamalarını ve öngörillerini yansltıığı iddiası açıklanmaya çalışılmaktadır. Böylelikle, ortaya konmuş olan Dostoyevski düşilncesinin, Karamazov Kardeşler'deki politik söylemin çözilmlenmesiyle berraklaştırılması amaçlannuştır.

Özet İngilizce :

Dostoevsky is not only the most discussed, classical Russian author buı also is the representative of the school of thought named after his name. The Brothers Karamazov is accepted as the most important masterpiece of the author. This artiele aims to deseribe this eclectic school of thought by explaining its personal, historical and ideological background; a,nd to set the repercussion of the politcal side of it in The Brothers Karamazov. The novel was writıen at Dostoevsky's the most political period of life. Here it is argued that the novel is interweaved by political symbolism andthat not only each character symbolizes a different political position of the period, but also the development of the events indicates the political perceptions and even predictions of Dostoevsky. In that way Dostoevsky's political philosophy is aimed to be elarified by the explanation of political symbolism in The Brothers Karamazov.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :