Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

International financial reporting standards x for small and medium sized entities and the turkish case

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2
Görüntülenme :
934
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye’de küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tarafından uluslararası finansal raporlama standartlarının benimsenmesi incelenmektedir. Uluslararası finansal raporlama standarlarının uyumlaştırılması global sermaye piyasalarının ihtiyaçlarına cevap vermek için bir zorunluluk halini almıştır. Türkiye’de uluslararası finansal raporlama standartlarına uyum süreci halka açık şirketler için 2003 yılında başlamıştır. Halen halka açık şirketler uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu finansal raporlama yapmaktadırlar. Ancak Türkiye’de uluslararası finansal raporlama standartlarının KOBI ler tarafından uygulanması daha karmaşık bir süreç olacaktır. Çalışmada, Türkiye’de KOBI muhasebe standartlarının benimsenmesi ile ilgili olarak Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler (SWOT) analizi yapılmıştır. Yapılan SWOT analizine dayalı olarak hazırlanan anket cevaplayıcılara uygulanmış ve Türkiye’de KOBI muhasebe standartlarının benimsenmesinin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerini önem sırasına göre sıralamaları istenmiştir.

Özet İngilizce :

This study examines the adoption of international financial reporting standards (IFRS) for small and medium sized entities (SMEs) in Turkey. The harmonization of international financial reporting standards is a necessity for answering the requirements of global capital markets. The convergence to IFRSs in Turkey began in 2003 for listed companies. Currently the listed companies in Turkey are fully adopting the IFRS in their financial reporting framework. However the adoption of IFRS by SMEs in Turkey will be a more complex process. In the study we have provided an analysis of the Strengths-Weaknesses-Opportunities and Threats (SWOT)in adoption of IFRS for SMEs in Turkey. We also prepared a questionnaire based on the SWOT analysis and asked the respondents to rank the strengths, weaknesses, opportunities and threats of adopting IFRS for SMEs in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :