Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan hakları hukukunda siyasal parti özgürlüğü ya da aihm'nin 30 haziran 2009 tarihli

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
557
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, siyasal partilerin, demokratik bir toplumda kapatılıp kapatılamayacakları tartışılmaktadır. Eğer öyleyse, hangi haklı gerekçelerle kapatılabilirler? Bu konuda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, İnter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesinin, BM İnsan Hakları Komitesinin ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonunun tutumu nedir? Bu sorular Türkiye, İspanya ve Almanya örnekleriyle bu makalede ele alınmıştır. Türkiye’de siyasal parti özgürlüğü, özellikle 1960’lı yıllardan 2000’li yıllara siyasal partilerin kapatılması, Türk demokrasisinin önemli problemlerinden birisi olarak ortadadır. Demokrasi fonksiyonel olarak varlığını sürdürebilmek için siyasal partilere; siyasal partiler de demokrasiye ihtiyaç duyarlar. Fakat siyasal partilerin demokrasi adına kapatılması siyasal parti özgürlüğünü ve demokrasiyi tehdit etmektedir. Bu yazı, demokrasi kendini nasıl koruyabilir? Siyasal partiler demokrasi adına kapatılabilirler mi? gibi bazı soruların cevabı ile sonlandırılmaktadır.

Özet İngilizce :

This article discusses questions of whether a political party can be dissolved in a democratic society. If so, with what justification? What is the position of the European Court of Human Rights, Inter-American Court of Human Rights, UN Human Rights Committee and African Commission on Human and Peoples’ Rights? These questions will be considered through the example of Turkey, Spain and Germany. Freedom of political parties in Turkey emerged as one of the major problems of Turkish democracy specifically from 1960s to 2000s with the dissolution of many political parties. Democracy needs political parties for its survival and functioning, and political parties need effective political democracy for their existence. But, the dissolution of political parties for democracy constitute one of the most important problems threatening the freedom of political parties and democracy. This article concluded that some answers of that questions: How can democracy defend itself? Can political parties be challenged in the name of democracy?

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :