Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb'de işlem gören çimento sektörü hisse senetleri üzerindeki satışlar/fiyat oranı etkisi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1, EskişehirOsmangazi Üniversitesi Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senetleri işlem görmekte olan çimento şirketlerine ait Satışlar/Fiyat oranlarının, bu şirketlerin hissedarlarına gelecekte sağlayacakları getirileri açıklamada yardımcı olup olamayacağını onaya koymayı amaçlayan bu çalışmada çapraz kesit analizi uygulanmıştır. 31 Man ı997-3 i Man 2004 pcriyodu içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senetleri işlem gören çimento firmalarının üç aylık S/F oranlarına göre oluşturulmuş olan ponföyleri ile bu ponföylerin izleyen üç aylık dönemlerdeki getirileri arasında basit doğrusal regresyonlar kurulmuştur. Kurulan regresyon modellerine ait test sonuçları, ponföy oranları ile getirileri arasındaki istatistiksel ilişkilerin anlamlı ve doğru olduğunu onaya koymuştur. Böylece literatüre de uygun olarak çimento ve benzer yapıdaki imalat sektörlerine ait S/F oranlarının, hisse senedi getirilerini açıklamada güçlü bir değişken olarak kullanılabileceği kabul edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to determine Sales to Price (S/P) ratio's explanatory power for cement sector stocks' future returns by using cross-sectional analysis. After forming three month cement ponfolios according to their average SıP ralios, simple linear regression models have been established to explain the relationship between their SıP ratios and their retums belonging to the following three months. The data used in the models were obtained from the database of Istanbul Stock Exchange for March 31~ 1997-March 31" 2004 period. The test results of these regression model s have indicated that the statistical relalionships between the cemeni ponfolio SıP ratios and their future retums are significant. Consequently, it has been accepted that SıP ratios of the cement firms and similar structured manufacturing firms can be used as a strong variable for the explanation of their stock retums. These results seem to be consistent wİth the literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :