Yıl 2003, Cilt: 1 Sayı : 15 Sayfalar 45 - 61 2003-12-01
Bir Değerler Sistemi Olarak “Kimlik” Duygusu ve ATATÜRK
Ali KUŞAT
16 261

Öz Bu makale, bilhassa bir değerler sistemi olarak kimlik duygusunun gelişimini E. Erikson’un Kişilik Gelişimi ve Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorileri ışığında, bireysel ruh sağlığı ve bunun toplumsal ilişkiler açısından milli birlik ve bütünlüğe nasıl yansıdığını ve Atatürk’ün bu konuya verdiği önemi açıklamaya çalışmaktadır. Makalede, kimlik duygusunun, bireysel ve toplumsal bir ihtiyaç olduğu ve bu ihtiyacın giderilmesinin, bireyin ve toplumun gelişimini olumlu; kimlik yoksunluğunun ise bireysel ve toplumsal gelişimi olumsuz etkileyeceği vurgulanmakta ve bu nedenle Atatürk’ün de Türk toplumuna, toplumsal gelişimin daha iyi ve dengeli olması için bir kimlik kazandırma yolunda gayret gösterdiği belirtilmektedir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2003
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2003


Makalenin Yazarları
Ali KUŞAT