Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hisse senedi fonlarının çok kriterli karar yaklaşımı ile derecelendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu 1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Yatırım fonları ülkemizde sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunan en önemli kurumsal yatırımcılardır. Bireysel yatırımcılar kendi başlarına yatırım yapmak yerine yatırım fonlarına katılarak, hem profesyonel portföy yöneticiliğinden yararlanılırlar hem de daha fazla gelir elde etme olanağına kavuşurlar. Ancak, piyasada bireysel yatırımcıların katılabileceği bir çok yatırım fonu mevcuttur. Bu noktada yatırımcı kendisine en uygun fonu seçmek durumundadır. Yatırımcıların bu kararlarında kendilerine yol göstermek için, gelişmiş ülkelerde yatırım fonları derecelendirilmektedir. ülkemizde de Sermaye Piyasası mevzuatı derecelendirme müessesesini tanımakla beraber çeşitli nedenlerden dolayı gerek yatırım fonları gerekse diğer menkul kıymetler derecelendirme işlemine tabi tutulmamaktadır. Bu çalışmada, hisse senedi yatırım fonlarının derecelendirilmesinde kuııanılabilecek bir çok kriterli karar verme yaklaşımı olan ideal noktalarla çok boyutlu ağırlıklandırma yöntemi tanıtılmakta ve elimizde kesintisiz 36 aylık verisi olan sekiz hisse senedi yatırım fonu bu yöntemle derecelendirilmektedir. Yöntem, batıda kullanılan yöntemlere kıyasla daha fazla kriteri göz önüne almakta ve daha rasyonel bir derecelendirme ortaya koyabilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mutual funds are the most important institutional inverstors which contribute to the development of capital markets in our country. Individuals, who join mutual funds instead of making investrnents by themselves, benefit from the professional portfolio management and at the same time take the opportunity of enjoying more income. But, there are a lot of competing mutual funds in which the individuals can join. At this point, an investor has to select the fund that best suits his/her interest. Mutual funds are rated in developed countries to guide investors in this decision. Despite the fact that Capital Market Regulations describe rating of mu tual funds, for some re~son mutual funds and other securities are not rated in our country. In this paper, compromising programing that is a multiple criteria decision making approach, which can be used to rate mutual funds, is described and applied to rate eight stock funds for which 36 mounth return statistics are available. This approach takes into consideration more crİteria compared to other approaches that are used to rate funds and provides more reasonable rating.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :