Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Good neighbourliness condition for eu membership: the eu policy towards the cyprus conflict and its security implications

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada. Avrupa Birliği'nin (Arl) Kıbrıs sorununa yaklaşımı, taın üyelik siyasi hilerlerinden olan "iyi komşuluk ilişkileri" çerçevesi içerisinde incelenmiştir. Makalede, Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine karşı. Birliğin genişleme politikasının koşullu üyelik prensibini oluşturan "ceza/ödüllendirme" araçlarını etkin bir şekilde kullanmadığı ileri sürülmektedir. AB'nin "iyi konışuluk ilişkileri" koşulunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimine karşı tutarlı bir şekilde uygulamaması, Birliğin Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki etkinliğini yitirmesine neden olmuştur. Çalışmada ileri sUrülen diğer bir sav ise, AB'nin Güney Kıhrıs Rum Yönetimine uyguladığı koşulsuz Uyelik stratejisinin, Birliğin Avrupa Kıtasında istikrar ve güven oluşturma prensipleriyle çeliştiği görüşüdür.

Özet İngilizce :

This article analyses Ihe EU's approach tuwards the Cyprus issue. it argues that the European Union (EU) has not effeetively used its sıiek and carrot instrument for Cyprus's accession to the EU, in order ıo exert pressure on ıhe involved panies. That is, the EU has not heen entirely consistent in applying condition of good neighbourliness ıo ıhe Cyprus case. llıus, the EU has beeo less effective at inOueneing policy development in Cyprus than it might have been, had it pursued a eonsistent policy. The second contemion of this article is ıhat there has also been an ioconsistency between security motivation of the EU's enlargement policy, whieh is to create stahiliıy throughout Europe. and its policy towards Cyprus. In facı. the EU could not only bring Cyprus's internal security prohlems into ıhe EU, bul also severely undermine regionalsecurity in Eastem Mediterranean. This is hecause if the EU aecepted Cyprus as a member withouı a political seltlement. it would not only Icad LO ıension in Eastcm Mediterranean, hut also undermine security cooperaıion belween the EU and Turkey, a country that has an impol1ant role to play in European security.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :