Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelenekselcilik-davranışsalcılık tartışmasını bağlamında anlamak

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
1152
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası ilişkiler disiplininin tarihini büyük tartışmalar üzerinden yazmak bir gelenek halini almıştır. Bu tartışmalardan ilki olan idealizm-Realizm tartışması, disiplinin terminolojisini yerleştirmek ve sınırlarını tespit etmek konusundaki katkıları ile disiplinin kurucu tartışması sayılır. İkinci büyük tartışma olarak adlandırılan Gelenekselcilik-Davranışsalcılık tartışması ise disipline özerklik ve daha “bilimsel” bir hüviyet kazandırmıştır. Bu tartışmada Davranışsalcılığın oynadığı rol özellikle vurgulanmalıdır. Sistem yaklaşımları, oyun teorileri, veri depolama, karar alma yaklaşı, simülasyon, analiz düzeyi, çatışma çözümlemesi ve içerik analizi başta olmak üzere birçok başlıkkta Davranışsalcılığın disipline önemli katkıları olmuştur. Doğa bilimlerinin kullandığı yol ve yöntemlerin Uİ çalışmalarında da kullanılabileceğini savunan Davranışsalcılar, Uluslararası ilişkiler eğitimine pedagojik ve metodolojik anlamda da hatırı sayılır bir katkı yapmışlardır. İkinci büyük tartışma sadece belirli bir dönem için disiplini etkilememiş; disiplinin bugününü bile şekillendirmiştir. Davranışsalcılar postpozitivistlerin eleştirilerine maruz kalıp, pozitivizmle malul olsa da; etkileri hala hissedilen bir tartışma olarak, Uİ teorisinin en azından tarihsel omurgasındaki önemli halkalardan biri olmayı sürdürmektedir. Bu anlamda Davranışsalcılığı ve ikinci büyük tartışayı bağlamında ele almak tarafların anlaılması ve disipline katkılarının takdir edilmesi açısından önemlidir.

Özet İngilizce :

It has become a tradition to write the history of International Relations (IR) discipline over the great debates. Idealism-Realism debate, the first among them, is seen as the founding debate through its contribution in settling the terminology of the discipline and determining its boundaries. Traditionalism- Behavioralism debate, known as the second debate, has led the discipline gain autonomy and “more scientific” identity. In this debate, the role of Behavioralism should be further emphasized via system(ic) approaches, game theories, data making, decision-making approach, simulation, level of analysis, conflict resolution. Behavioralists, defending the methods of natural sciences could be applied within the IR, has made a remarkable contribution in IR education both in pedagogical and methodological ways. The debate did not affected the discipline not for some period but it has also shaped its current era. The debate still continues to be one of the important links in the historical backbone of the discipline. It is important to evaluate Behavioralism and the second great debate in its context in order to understand and appreciate the sides and their contributions in the discipline.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :