Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal krizde uygulanan vergi politikalarının gelir dağılımı etkileri: 2004 - 2009

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
638
DOI :
Özet Türkçe :

ABD'de 2007 yılında başlayan ve tüm dünyayı vuran küresel krizden Türkiye ekonomisi de 2008'in son çeyreğinden itibaren ciddi biçimde etkilendi. AKP hükümeti, krizin etkilerini hafifletmek ve krizden çıkışı hızlandırmak için 2008 yılından başlayarak maliye politikalarına başvurdu. Bunların arasında öne çıkan politikalar, istihdamı artırmaya yönelik teşvik politikaları ve talebi canlandırmaya dönük olan önlemlerdi. Bu çalışma Türkiye'de krizin etkilerini hafifletmek için uygulanan dolaylı vergi politikalarının gelir dağılımı üzerindeki etkilerini bir büyüme yılı olan 2004 yılı ile karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Çalışmanın sonucu, 2004 yılına göre 2009 yılında hem Katma Değer Vergisi (KDV) hem de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'nin gelir dağılımı bozucu yapısının arttığını gösterirken, 2009 yılında talebi canlandırmak için yapılan KDV ve ÖTV indirimlerinin daha çok üst gelir grupları lehine bir dağılım yarattığı ve vergilerin mevcut regresif etkisini artırdığı bulunmuştur

Özet İngilizce :

The global financial crisis which hit first US economy has been seriously affecting the Turkish economy since the final quarter of 2008. The AKP government employed the fiscal policies which were aiming to ease the negative impacts of the financial crisis and support effective demand to exit from the financial crisis. This work tries to examine the distributional impacts of indirect tax policies during the financial crisis in Turkey with the comparison of findings for 2004. The results show that from 2004 to 2009 the regresivity of indirect taxes increased. Reductions in Value Added Tax and Private Consumption Tax in 2009 to increase effective demand seem to be utilised mostly by higher income groups implying increased regressive impact.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :