Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finans sermayenin kriz döngüsü: merkez – çevre “yakınsaması”

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
1052
DOI :
Özet Türkçe :

2007 yılında ABD‟de ortaya çıkan ve 2008-2009 yılında yaygınlaşan finansal krizi, günümüzde Avrupa ekonomilerinden başlayan yeni bir dalga izlemekte ve bu sarsıntıların dünya ekonomisini derin bir durgunluk dönemine sürükleyeceği vurgulanmaktadır. Kapitalizmin tarihine bakıldığında "Büyük Bunalım" dönemlerinin büyük ölçüde benzeştiği ve krizlerin ekonomilere ilk olarak cari dengesizlik ve sermaye hesabındaki dalgalanmalarla yansıdığı gözlenir. Bu nedenle krizlerin, kapitalist sistemin merkezinde ve çevresinde yer alan ekonomiler üzerindeki etkilerini anlayabilmek için bu hesaplardaki değişime bakmak önemlidir. Çalışmada, temel olarak IMF‟nin ödemeler dengesi ve uluslararası finans verileri kullanılmıştır. Finans sermayenin kriz döngüsünün, merkezden çevreye nasıl şekillendiği sermaye hareketleri üzerinden analiz edilmiştir. Belirtilen gelişmeleri izleyebilmek için de gelir seviyelerine ve coğrafi konumlarına göre merkez ve çevre bloklarında yer alan sekiz ülke seçilmiştir: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Güney Kore, Meksika ve Türkiye.

Özet İngilizce :

The last financial crisis that emerged in 2007 in USA and expanded to the rest of the world in 2008-2009 is followed by a new wave of crises in Europe. It has been argued that the resultant " great recession‟ is being transformed to a great depression recently. We recall that the "great depression" periods of the capitalist system carries similar characteristics in that the crisis affects firstly the current account and capital account balances. That‟s why, it is crucial to examine the concerned accounts in order to analyze the effects of the phenomenon both in the core and the peripheral countries. The study employed the IMF BOP and IFS statistics. In order to follow the cycle of the finance capital between the core and the periphery, a group of countries are being selected with respect to their income levels and geographical locations: USA, Germany, Spain, Portugal, Greece, South Korea. Mexico and Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :