Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Endüstriyel ürünler için stratejik markalama süreci: küçük işletmeler üzerinde keşifsel bir araştırma

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1, Uzman Milli Prodüktivite Merkezi2
Görüntülenme :
534
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, endüstriyel mal üreten küçük işletme yöneticilerinin stratejik markalama sürecini tanımlamaya çalışmak ve bu sürecin uygulanabilir olduğunu ampirik olarak kanıtlamaya çalışmaktır. Stratejik markalama süreci esas olarak bir konumlandırma süreci olarak ele alınmış ve konumlandırmada kullanılacak değişkenler Faktör Analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada 150 adet anket yardınuyla ulaşılan sonuçlara göre, kuvvetli bir marka konumu yaratmak için, ürün bileşenlerinden güvenilir olma (temel ürün bileşeni) ve ödeme kolaylığt sağlama (zenginleştirilmiş ürUn bileşenİ) reklamlarla ön plana çıkarılmalıdır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to define the process of strategic branding of Smail Sized Enterprises (SE) which produce industrial goods and to prove this process is workable empirically. Basically, strategic branding process was discussed as a positining process and the variables of the process, have tried to determined by Factor Analyses. An empirical study was conducted (wtih Ihe support of questionnaires) on 150 smail sized enterprises and the results suggest that, being confident (as a compenent of core producı) and providing some conveniences in paymenıs (as a componenı of augmented producı) should be promoıed by advertisemenıs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :