Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Corruption and economic growth: a cross-national study

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
572
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, sosyal, siyasal ve kurumsal faktörler gelişmeyi ve ekonomik büyürneyi engellernede önernli roloynamaktadır. Gddi kurumsal zayıflıkların bir belirtisi olan yolsuzluk, yatırımları ve harcamaları (sağlık ve eğitim) azaltma, gelir dağılımı eşitsizliklerini artırma, yabancı dolaysız yatırımları azaltma, piyasalarda ve kaynakların dağıtımında sapmalara neden olmakla sorumlu tutulmaktadır. Bazı yazarlar, yolsuzluğun ayru zamanda düşük ekonomik büyümeye neden olduğunu ileri sürmektedirler. Bu çalışmanın amacı gelişmiş ve gelişmekte olan 54 ülkede, 1960-1995 yılları arasında yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerine etkisini incelemektir. Çalışmada, Barro (1991) ve Mauro'nun (1995, 1997) teorik yaklaşımları kullarulmış ve yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasında istatistik bakımından anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur. Ekonomik büyüme ile yolsuzluk arasındaki bu ilişki ekonomik büyümenin diğer belirleyecilerinin analize katılması ile güçlülük kazanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Social, political and institutional factors play a major role in the retarding of development and economic growth in many developing and developed countries. Corruption, which is a symptom of deep institutional weaknesses, is blamed for reducing investments and expenditures (for education and health), inereasing income inequality, reducing foreign direct investments, distorting markets, and allocation of resources. Some writers argue that corruption is also responsible for a low economic growth rate. The purpose of this paper is to examine the impact of corruption on economic growth across 54 developing and developed countries for the period of 1960-1995. Based on the theoretical framework of Barro (1991) and Mauro (1995, 1997), the ernpirical evidence presented suggests that there is a statistic aııy significant negative relationship between corruption and economic growth. The relationship is directly related to inclusion of other determinants of economic growth.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :