Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Computer-aided menufacturıng, just in time production, total quality management and use of balanced scorecard measures: an empirical study

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
747
DOI :
Özet Türkçe :

Performans ölçüm sistemleri modern üretim ortamlarının yüksek seviyeli rekabetçi özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Dengeli Ölçüm Kartı’da söz konusu değişimin sonuçlarından biridir. Bu çalışmada yeni bir performans ölçüm sistemi olan DÖK’nın BDÜ, TZÜ ve TKY gibi üzerinde çokça tartışılan ve ön plana çıkarılan üretim ve yönetim teknikleriyle ilişkisi irdelenmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de ilk beşyüz büyük işletme içerisinde gösterilen yüz yirmi iki imalat işletmesinden toplanan veriler kullanılarak, BDÜ, TZÜ ve TKY’nin çoklu performans ölçüm sistemi’yle nasıl bir ilişki içerisinde olduğu ampirik olarak incelenmektedir. Sonuçlar, performans değerlendirmeye yönelik çoklu ölçüm sisteminin kullanımı ile bilgisayar destekli üretim sisteminin, tam zamanda üretim ve toplam kalite yönetim uygulamalarına önem veren işletmeler arasında doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Performance measurement systems have been altering according to the high-level competitive characteristics of modern manufacturing environments. Balanced scorecard is one of the results of these alternations. In this study the relationship between the balanced scorecard as a new performance measurement system and the production and management techniques such as Computer Aided Manufacturing(CAM), Just in Time(JIT) and Total Quality Management(TQM) that have been largely discussed and kept in the forefront will tried to be explicated. In this frame, by using the data collected from 122 manufacturing businesses among the first 500 large businesses in Turkey in the year 2006, this paper examines how a multiple performance measurement system is associated with applications of CAM, JIT and TQM. The results show that greater emphasis on the usage of a multidimensional performance measurement system directed at performance evaluation is associated with making greater use of CAM, JIT and TQM system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :