Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevreci sosyal hareketlerin ortaya çıkışı. gelişimi ve sona ermesi üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
541
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz toplumunda, artan çevre duyarIılığına paralel olarak, doğal çevrenin bozulması ya da çevrenin kirIenmesİ karşında çeşitli şekillerde tepkiler de artmaktadır. Ancak çevreye karşı gösterilen her bireysel duyarlılık, toplumsal bir harekete dönüşmemektedir. Yurttaşların hoşnutsuzluklarını ortaya koydukları sosyal hareketler yapısal açıdan incelendiğinden, sosyal hareketlerin ortaya ÇıkıŞ,gelişme ve sona erme sürecinde kimi ortak özellikler görülmektedir. Bu çalışma ile, çevresel duyarlılık sonucu ortaya çıkan sosyal hareketlerin yapısal özellikleri incelenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

in our modem life, inereasing awareness of the environmental issue results in different types of reaclions to destruelion of the environment. However, individual reaelions against the dc'Struclion of environment does not always result in public reaetion. An analysis of the strueture of social movement of varİous groups that react to the destruelion of the environment, shows the existence of some common features. This study aims to analyse the structural feature of social movements that eome to light as a result of environmental awareness.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :