Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çatışma ve dialog tartışmaları arasında iki insan. iki medeniyet

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
659
DOI :
Özet Türkçe :

Medeniyetler arası çatışma teorisinin kökenlerini irdelediğimiz çalışmamızda, Doğu ve Batı medeniyetlerinin insan, toplum, doğa, madde, din, üretim, tüketim vb. konularına bakış açısını karşılaştıracağız. Her iki medeniyette bu olguların yerini tarihsel ve felsefi kökenlerine inerek araştırmaya çalışacağız. Bunu yapmak için her iki medeniyetin de kendisine örnek olarak seçtiği insan tipolojilerini, Hay bin Yakzan (Doğu) ve Robinson Crusac (Batı), inceleyeceğiz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this stııdy where conflict of eivilizations t1ıeory is cxamincd we will compare the views on the hııman heing, society, nature, n:ıatter, rcligion, prodııction and eonSllmption of the East and the West civilizalİons. Wc will go on comparing further thesc eoncepts hoth by historical and philosophical roots in the afore mentioned eivilizations. In order to adıive this comparision wc will examinc the hııman bcing typoIogies that were modelı cd hy hoth civilizations namely Hay hin Yakzan for the East and Robinson Crusac for the WeS!.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :