Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir insan hakları sorunu olarak: açlık grevleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
677
DOI :
Özet Türkçe :

Açlık grevleri iki yönden incelenmiştir. Ancak bu iki yönün iç içe geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Ilki, bbbi etik diğeri tüzel yön. Ancak bu iki açıdan incelenmesine geçmeden, açlık grevlerinin tarihçesi kısaca anlatıllIl1.'ibr. Tıbbi etik açısından açlık grevleri uluslararası ve ulusal belge ve bildirgeler çerçevesinde ele alınmıştır. Iki temel uluslararası bildirge, Tokyo ve Malta Bildirgeleridir. Türkiye'deki mevzuat, bu metinler ışığında değerlendirilmiştir. Tıbbi etik tartışmalarına yer verilen ilk bölümde, açlık grevcilerine ve ölüm orucundakilere nasıl yaklaşılacağı, müdahalenit! olanaklılığı, hekim-hasta ve hekim-grevci ilişkileri bağlamında değerlendirilmiştir. Tüzel incelemenin yapıldığı ikinci kısımda, kamu tüzesi ve özel tüzede konuyla ilgili bir düzenleme olup olmadığı araşbnlmış, ardından, anayasal çerçevede ele alınan açlık grevlerinin, yaşam hakkı ve düşünceyi açıklama ve yayma hakkı bağlamında incelenebileceği sonucuna varıllIl1.'ibr. As

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Hunger strikes should be examined from two sides-both can be either right, or wrong, or one or the other can be mistaken, depending on the way you look at things. The first side is medical ethics. The second side is legal ethics. We have studied the history of hunger-strikes, both in Turkey, and the world. In the first part of the artiele, hunger strikes (among political prisoners and others), refusing consent to treatment and solution of force-feeding have been examined in the frame of international medical declarations Oike Tokyo and Malta) and national laws. As a consequence, some results have becn reached. All these declarations give importance to, and stress on these two words: PEOPLE'S WILL. The Hippocrates oath, rules and principles of religions, moral rules of society must be evaluated together with the will of the prople. The second part of the artiele examines if there is any provision relating the concept of hunger strikes in Turkish national law, to the Turkish constitution. After that, hunger strikes have been examined in the frame of fundamental rights, especially, the right to Iive and freedom of thought. Artiele 26 of the Constitution of the Turkish Republic is about freedom of expression and dissemination of thought which would be seen rclated to hunger strikes. This artiele says, "Everyone has the right to express and disseminate their thought and opinion by speech, in writing or in pictures or through other media, individually or collectively ...• My opinion is, hunger strikes (which are not suicide or euthanasia) would be thought as a way of expressing ideas "through other media".

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :