Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi edinme kanunu türk kamu yönetimini

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Konya Selçuk Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 24 Nisan 2004'de yürürlüge girmesiyle, Türkiye'de açıklık, şeffaflık ve demokratik yönetim konulannda önemli bir adım atılmıştır. Bu kanun ile kamu yönetiminde şeffaflık konusu tekrar gündeme girmiş bulunmaktadır. Şeffaflık, yönetimin dış çevreye açılması anlamında faaliyetlerinden toplumun haberdar olmasını amaçlamaktadır. Kapalılık ve gizlilik üzerine kurulu klasik yönetim anlayışında, yönetim yönetilenlerle olan ilişkilerinin çerçevesini bizzat kendisi belirlemektedir. Şeffaf yönetim anlayışı ise, klasik yönetim anlayışını yönetilenlerin bilgilendirilmesi yoluyla katılımına olanak verecek şekilde dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile amaçlanan gizlilik üzerine kurulu Türk kamu yönetiminin işleyişini köklü degişiklige ugratmaktır. Yönetilenlerden bilgileri gizleyen, yönetsel diyalogtan kaçınan anlayıştan, yönetilenlerle bilgileri paylaşan, onlan katılımcı olarak gören ve faaliyetlerini herkesin gözüönünde gerçekleştiren anlayışa geçmeyi amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

An important step has been taken in terms of transperaney and democratic administration in Turkey with the law numbered 4982 which came into force 24 April 2004. This law has also brought the transperaney issue on the agenda of Turkish administration system. One of the basic objectives of transperaney of administration is to inform sociecty about the activities carried out by administration. İn the classical system, administration is build mainly upon secrecy; in fact, it is the administration which decides the limits and the framework for its relations with the public. on he contrary, a transperaney in the public administration means that old classical system should be transformed in a way that public are able to participate in the activities of public administration. The main aim of the Law is to make some tramendus changes in the Turkish Public Administration which is, to some extent, not countable for the citiziens. Furthermore, the new law is expected to transform of 'old classical system' to the newone in which citiziens have a rigt to access information about the activities of public administration. İn addition, the new system will al10w the public to participate in activities of the administration

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :