Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği’ne uyum sürecinde türkiye’de bölgelerarası dengesizlik ve yeni yönetsel birim arayışları

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdrari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’nin temel sorunlarından birinin, “bölgelerarası dengesizlik” olduğu söylenebilir. Bölgelerarası dengesizlik, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde karşılaşılabilen bir sorundur. Ancak azgelişmiş ülkelerde bu sorun daha büyük boyutlardadır. Türkiye bu sorunu, bir taraftan, ülkenin bütün yörelerinde eş düzeyde sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlayarak iç barışı kurmak için, diğer taraftan, üyesi olmak istediği Avrupa Birliği’nin sosyo-ekonomik standartlarını yakalama gereği nedeniyle çözmek durumundadır. Bu durum, Türkiye’nin, “bölgesel gelişme farkları” konusunu, öncelikli politikaları arasına almasını gerektirmektedir. Bu çalışmada, bu sorunu çözmede temel araçlardan biri olarak, ülkede yeni bir ulus-altı yönetim birimi oluşturmaya gidilmesi, diğer bir ifadeyle, demokratik temele dayalı siyasal-yönetsel ve il üstü yeni bir idari birim oluşturulması tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

It can easily be said that one of the fundamental problems of Turkey is “interzonal disequilibrium”. This is a problem that developed and developing countries may also face. However, in underdeveloped countries, this problem is more complex and serious. Turkey should have to overcome this problem by maintaining an equal social and economic development in all regions in order to protect internal peace; and also in order to accomplish the must-be-done social and economic standards of EU that Turkey wants to be a member of. Consequently, for Turkey especially “interzonal development differences” problem must urgently be taken into consideration. In this study, as a mean to solve this problem, a necessity to structure a new under-nation management unit –that is, a political-manageable unit above province based on democracy- is considered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :