Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği çerçevesinde yerel yönetimler ve gelir yapıları / local governments and revenue structures within the european union

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
675
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliğinde yerel yönetimler çoğu zaman bölgesel politika çerçevesinde üye ülkelerde gelişmişlik farkları gösteren ve bu nedenle bölgesel fonlardan yardım sağlayan ulusal yönetim birimleri olarak ele alınmaktadır. Bu çalışma kapsamında yerel yönetimler Birlik yönünden sadece bölgesel politika çerçevesinden değil aynı zamanda Birliğin kurumsallaşmış ilkelerinden yerellik ilkesi ve yerel kamu hizmetlerine yaklaşımı yönünden de ele alınmıştır. Öte yandan yerel özerkliğin en önemli unsurlarından olan ve son dönem Avrupası içinde sıkça tartışılarak yerel yönetim reformlarının başlıca hedeflerinden olan vergi özerkliği konusu Avrupa Birliğine üye ülkelerde yerel yönetimlerin gelir yapılarında karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Local governments within the European Union are generally being treated as national administrative units providing assistance using Regional Funds in order to avoid disparities of their economic developments. This study claims to consider local governments from the institutional "subsidiarity principle" and local public service perspectives of the European Union. On the other hand, there is an ongoing discussion about the tax autonomy of the local governments in Europe as a consequence of these discussions the last decades have been marked with some decentralization reforms in many European countries. There is no doubt that these movements affect directly the revenue structures of the member states. In this context, the financial relations between different levels of governments and the taxing powers of the local governments are the main concerns of this article. The discussion is largely based on countries' comparative experiences.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :