Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anayasa mahkemesi kararlarının resmi gazete de yayımı ile bağlayıcılığı arasındaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
735
DOI :
Özet Türkçe :

Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmi Gazete'de yayımı ve bu kararların baglayıcılığı ile yayımı arasındaki ilişki, üzerinde yeteri kadar durulmayan bir konudur. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin, henüz gerekçesi yazılmadan açıklanan ve bu açıklamayla baglayıcı oldugu kabul edilen kararları vardır. Aynca Mahkeme'nin hiç yayımlanmayan kararları da söz konusudur. Oysa, Anayasa'nın 153. maddesinin son fıkrası çok açıktır. Bu maddeye göre, "Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri baglar." Görüldügü gibi düzenlemede, yayımlanması gereken Mahkeme kararları arasında bir aynma gidilmemiştir. Bu kısa çalışmanın amacı, Anayasa'nın diger ilgili hükümleri de göz önünde bulundurularak, yayımlanmadan açıklanan ya da hiç yayımlanmayan Anayasa Mahkemesi kararlarının, 153. maddenin son fıkrası da dikkate alınarak nasıl degerlendirilebilecegi üzerinde düşünülınesini saglamaktır.

Özet İngilizce :

The relation between the publication of the Constitutional Court in the Official Gazette and their binding causes some important issues which have not been studied adequately. Namely, there are some decisions of the Court which are made public without a written statement of reasons and these are considered as binding decisions. Furthermore, there are some other decisions that have not been published either, in spite of the deficit provision of the artiele 153/6 of the Constitution. According to this artiele, "Decisions of the Constitutional Court shall be published immediately in the Official Gazette, and shall be binding on the legislative, executive and judicial organ s on the administrative authorities and on persons and corporate bodies." Apparently, in this paragraph, it does not make differentiation between decisions of the Court. The aim of this study is to examine the potential problems of the decisions of the Constitutional Court which are made public before publication or not, taking into consideration the relevant articles, particularly artiele 153 of the Constitution.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :