Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Amerikan bakış açısından türkiyede 1957-60 dönemi siyasal gelişmeleri ve türk-amerikan ilişkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

1950'lerin san yıllarında iktidardaki DI' ilc muhalefetıeki CHP arasındaki çekişme, Türkiye'de siyasal kargaşaya yol açtı. Türkiye'deki siyasal sistemin Batı yanlısı bir dış politikanın güvencesi olduğunu, CHP'nin de DI' gibi özünde AUD ile işbirliğini destekledi~ini anlayan ABD, kendini taraflardan biri ilc özdeşleştirmekten sakındI. 27 Mayıs 1l)6() askeri müdahalesi sonrasında ise temel amaç Türkiye'nin tarafsızlık polıtikasını benimsemesinin önlenmesiydi. Bu dönemde ABD sivil yönetime dönüşü hararetle destekledi. Bu ise pratikte, CHP'nin iktidar olmasına dolaylı bir destek demekti.

Özet İngilizce :

The rivalry between the party in power (DI') and the opposition (Rpp) in the Iate 195{)'s created political turmoil in Turkey. Realizing that the political system of Turkey guamntecd her WestcrJl-orıcnted foreign policyand that the Rpp -like the DP- was basically in favor of Turkish-American cooperation, the US avoidcd from identifying itself with ciıher side. After the military irıtcrvcntion of May 27, 1960. ıhe basic American aim \\\\\\\\Vas lo prevent Turkey from leaning toward neutrality. In this period Washington firmly supponed the return to eivilian rulc. In practiee, this meant an indirecı American suppon for RPp's coming to power.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :