Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alman tarihçi okulu'nun joseph alois schumpeter üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
684
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı Alman Tarihçi Okulu’nun 20. yüzyılın en önemli iktisatçılardan biri olan Joseph Alois Schumpeter üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Schumpeter’in fikirsel olarak geliştiği ilk zaman dilimi başta Schmoller ve Weber olmak üzere Alman Tarihçi Okulu temsilcilerinin Klasik Okulu’nun temel fikirlerine karşı savaş açtığı dönemlere denk gelmektedir. Alman Tarihçi Okulu bu bağlamda ilk olarak klasik öğretinin tümdengelimci yöntemini reddederek tarihsel yönteme dayalı tümevarımcı bir yöntemi savunmuştur. Bu bağlamda Schumpeter’in tarih ve iktisat sosyolojisine dayalı çok yönlü metodolojisi bu gelişmenin bir sonucu olarak görülebilir. Gerek Alman Tarihçi Okulu’nun gerekse Schumpeter’in önemli çalışma alanlarından biri hiç şüphesiz girişimci ve onun rolüne yönelik olmuştur. Alman Tarihçi Okulu’na mensup iktisatçılar ve sosyologlar kapitalist toplumlarda girişimciliğin kökeni ve onun sosyal ve ekonomik değişim üzerindeki etkisi konusunda fikirler ileri sürdüler. Aşağıda girişimciyi dinamizmin ve değişimin kaynağı olarak gören Alman Tarihçi Okulu’nun bu bağlamda Schumpeter üzerindeki etkisi de ortaya koymaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to determine the influence of the German Historical School on Joseph Alois Schumpeter, one of the most important economists of the 20th century. Schumpeter’s early ideological development coincides with the “declaration of war” to the basic ideas of the Classical School by representatives of the German Historical School led by Schmoller and Weber. In this context, the German Historical School rejected the deductive methods of classical teaching and advocated inductive reasoning based on the historical method. In this record, Schumpeter’s versatile methodology leaning against history and economical sociology can be regarded as a result of this development. Without a shadow of doubt, one of the most important fields of study of both the German Historical School and Schumpeter addresses the entrepreneur and his role. Economists and sociologists representing the German Historical School proposed ideas on the origins of entrepreneurship in capitalist societies and its impact on social and economic change. The purpose of the text below is to address the related influence of the German Historical School, which regards the entrepreneur as the source of dynamism and change, on Schumpeter.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :