BİR SORUN VE BİR ÇÖZÜM: PİYASA BAŞARISIZLIĞI VE KURUMLAR VERGİSİNDE KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLERDE İSTİSNAİ UYGULAMALAR

Piyasalar kendilerinden beklenen performansı çoğu zaman gerçekleştirememektedir. Bunun sebepleri ise genel olarak dışsallıklar ve piyasa güçlerinin varlığından kaynaklanmaktadır. Piyasaların başarısız olması çoğu işletmenin zararına ve bu zarar neticesinde piyasadan yok olmasına neden olmaktadır. Bu durum sonucunda tekelleşmeye ilişkin faaliyetler ortaya çıkmaktadır. Tekelleşmenin olduğu bir durumda ise bazı devlet müdahaleleri söz konusu olmaktadır. Bu müdahale araçlarından biri de vergilerdir. Tekelleşmeye eğilimli olan firmaların bulunduğu bir piyasada tekelleşmeden olumsuz etkilenen firmalar için kurumlar vergisinde indirimine izin verilmeyen ödemelere ilişkin düzenlemeler piyasada dengeyi sağlayabilecek bir unsur olarak düşünülebilir. Bu çalışmada söz konusu indirimi kabul edilmeyen ödemelerin piyasada güçsüz kalan firmalar için indirimine imkan sağlanıp sağlanamayacağı tartışılmaktadır

A PROBLEM AND A SOLUTION: MARKET FAILURE ANDEXCEPTIOAL APPLICATIONS IN REDUCTIONS NOT ACCEPTED INCORPORATE INCOME TAX

Markets do not frequently realize the performance that is expected from them. The reasons of this generally result from availabilities of externalities and market powers That markets become unsuccessful is damaged to most of the businesses and as a result of this damage, it causes the businesses to disappear. So, the activities related to monopolization occur. In the availability of monopolization, some government interventions appear. One of these intervention tools is taxes. In a market in which firms inclined to be monopolization exist, for the firms affected from monopolization, the regulations related to payments not permitted a reduction from corporate income tax for weak firms can be thought as a factor to provide the equilibrium in market. In this study, it is discussed whether the reduction of payments not accepted as reduction fort he firms which stay as weak in the market is provided or not