Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A review of the impact of the eu harmonisation efforts on eu member and non-eu member european countries

Yazar kurumları :
NiOde University Faculty of Economic and Administrative Sciences1
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Avrupa Birliği'nce kendi üye ülkeleri arasında muhasebe uyumunu sağlamak için oluşturulan muhasebe yönergelerinin Birliğe üye olan ve olmayan Avrupa ülkelerine etkisi literatürdeki mevcut çalışmaları gözden geçirmek sureti ilc analiz edilmiştir, Bu çalışmada incelenen ampirik çalışma sonuçları, literatürde hakim olan Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki muhasebe uygulamalarının Birlik yönergelerinden önemli ölçüde etkilendiği görüşüne rağmen, yönergelcrin birlik üye ülkeleri üzerine mevcut muhasebe farklılıklarını önemli ölçüde ortadan kaldıracak ölçüde etkili olduğuna dair kesin deliller sunmamaktadır, Bunun yanı sıra, mevcut literatür, Avrupa Birliği yönergelerinin Birliğe henüz tam üye olmayan Türkiye, ısviçre, Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ülkeleri muhasebe sistemleri üzerine belli ölçülerde etkisinin olduğunu, fakat Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hedefleyen diğer ülkelerinden Baltık Cumhuriyetleri üzerinde ise etkisi olmadığım işaret etmektedir,

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article reviews the previous studies that analysed the impact of the EV dirl..'Ctives on accounting in both EV member, and non-EV member, European countries with the aim of identifying whcıher or not EV harmonisation efforts, which altempt to reduce differcnces in accounting amongst EV member countries, have had an impact on accounting in Europe as daimed by a number of authors, Whilst there exist strong arguments that accounting directives by the EV have had, to a ccrtain extent, an im pa ct on accounting in Member States, the review of the extant literature does not provide conclusive evidence regarding the effeetivencss of the EV directives for reducing the differenccs in accounting practiccs even among the member countrics. On the other hand, the studies reviewed in this paper while providing an overall indication that accounting in some of the non-EV member European countries, i.e. Turkey, Switzerland, Hungary, Poland, and the Czech Republic, has bccn influmced by the EV direetives, there is no indication regarding the impact of the EV directives on accounting in the Baltic States that also desire to join the EV.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :