Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A new methodology in multiple criteria decision-making system:analytic network process (anp) and an application

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
629
DOI :
Özet Türkçe :

Analitik Network Prosesi (ANP) Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yönteminin uzantısı olan yeni bir çoklu kriterli karar-verme sistemidir. AHP'den çok daha kapsamlı bir yöntem olan ANP, karmaşık karar-verme problemlerine uygulanmıştır. ANP, karar verme sücecini etkileyen kriterler ve alt-kriterler arasındaki her türlü bağımlılık ve geri besiemeyi sistematik olarak ortaya koyma olanağı veren ilk metodolojidir. ANP iki alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm modeldeki karşılıklı etkileşimleri kontrol eden kriterlerin oluşturduğu kontrol hiyerarşisidir. İkincisi ise, kriterler ve kriterlerin oluşturduğu kümeler arasındaki etkileşimlerin oluşturduğu alt-gruplardır. Bu çalışmada, Türk Traktör Fabrikası için en uygun üretim sisteminin belirlenmesi kararı ANP yöntemi kullamlarak belirlenmiş ve "Fabrika Tüm Parça ve Ürünlerin Üretiminde Esnek Üretim Sistemlerine Geçilmesi" alternatifi % 40.1'lik öncelik derecesi ile en uygun alternatif olarak ortaya konmuştur. Kararın ne kadar gerçekçi olduğunu incelemek için duyarlılık analizi yapılmıştır. Duyarlılık analizi göstermiştir ki avantaj, dezavantaj, fırsat ve risklerin ağırlıklan % 5 artırılıp azaltıldığında alternatiflerin öncelik sıralaması deişmemiştir. Türk Traktör Fabrikası "Fabrikada Tüm Parça ve Ürünlerin Üretiminde Esnek Üretim Sistemlerine Geçilmesi" karanm vermelidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Analytic Network Process (ANP) is a new theory that extends the Analytic Hierarchy Process (AHP). The ANP is much broader and deeper than the AHP and can be applied to very sophisticated decision problems. ANP allows interactions and feedback within the dusters, and between the dusters. The ANP consists of two parts. The first consists of a control-hierarchy, or, network of criteria, and sub-criteria that control the interactions in the system under study. The second is a network of influences among the elements and dusters. An application of the ANP to the decision, by Türk Traktör Fabrikası, to choose the best production system, is illustrated along with sensitivity analysis. We found out that "Implementing FMS in entire plant" is the best alternative with 40.1%. Our sensitivity analysis indicates that when we aried the weights of the advantages, disadvantages, opportunities, and risks up and down by five percent in all possible combinations, the priorities of the alternatives remained stable in all the cases.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :