Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

12 eylül’ü anlamak

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

12 Eylül 1980 Darbesi, birçok faktörün bir bileşkesinin ürünüdür. İthal ikameci sermaye birikim rejiminin gerek içsel gerekse de dışsal birtakım dinamikler nedeniyle tıkanması, iktisadi kriz, iktidar bloku içerisinde fraksiyonlar arasındaki çelişkilerin artması ile iktidar blokunun dağılması, işçi sınıfının politizasyonu ve artan eylemliliği, ülkede baş gösteren siyasal bunalımın derinleşmesi ile birlikte bir hegemonya ve temsil bunalımının da ivme kazanması ve küresel kapitalizmin yaşadığı yapısal kriz neticesinde, neoliberal yeniden yapılanma sürecine Türkiye’nin entegrasyonu söz konusu faktörler arasında yer almaktadır. Bu makalede, söz konusu faktörler bağlamında, 12 Eylül 1980 Darbesi, Poulantzas’ın “Olağanüstü Devlet” kavramsallaştırması ışığında analiz edilmektedir. Gerek neoliberal kapitalist sisteme entegrasyon gerekse de iktidar blokunun yeniden yapılanması ve sermaye birikiminin güvence altına alınması ve yeniden üretimi, 12 Eylül 1980 Darbesi ve akabinde kurulan askeri rejimin olağanüstü devleti aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır

Özet İngilizce :

The coup of 12 September 1980 is a product of many composed factors.Among which are:the choked of capital regime which was based on import substitution, economic crisis, increase of class conflicts among power block which gives a path to its dissolution, politization and activism of working class, deepening of political tension in the country, accelaration of the crisis of hegemony and representation and the neoliberal restructuring process of global capitalism and Turkey’s integration. In this article, within the context of mentioned factors, the Coup of 12 September 1980 will be examined under the light of the conceptualization of "exceptional form of state" by Poulantzas. The integration to the neoliberal capitalist system, the restructuring power block and ensuring acumulation regime and restarting of production were the targets that have been tried to be realized through the exceptional form of state of military regime

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :