Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 53 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hz. muhammed’e dair bir yahudi efsanesi: ma‘ase mahmat adlı risalenin yeniden tahkik ve tercümesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi1, Kudüs İbrani Dili Akademisi2
Görüntülenme :
946
DOI :
Özet Türkçe :

Yahudi geleneğinde bazı hahamların Hz. Muhammed'in çevresinde faaliyet gösterdikleri, onu kendi planları doğrultusunda yönlendirdikleri ve Kur'an'ı ona kendilerinin yazdırdığı yaygın bir anlayıştır. Bu amaçla Yahudiler tarafından menkıbevî anlatımlar ve aktarımlar içeren irili ufaklı çok sayıda eser üretilmiştir. Bu makalede, bu genel anlayışın bir uzantısı niteliği taşıyan kısa hacimli anonim bir eserin tenkitli neşri ve Türkçe tercümesi gerçekleştirilmiştir. Katalog kayıtlarına göre 18. yüzyılda İtalya'da istinsah edilen bu eser, Boaz Cohen tarafından "Une Légende Juive de Mahomet" adıyla daha önceden neşredilmiş, bu neşir üzerinden de Nuh Arslantaş tarafından Türkçe'ye çevrilmişti. Ancak bu ilk neşirde bazı cümle düşüklükleri ve anlatım bozuklukları söz konusuydu. Bunun teyidi amacıyla da eserin el yazmasının bir kopyası tarafımızdan temin edilmiş ve ilk neşirle karşılaştırılmıştır. Cohen'in bazı ifadeleri yanlış okuduğu ve kimi zaman da satır atladığı fark edilmiştir. Bu yüzden İbranice metnin yeniden neşredilmesinin doğru olacağına karar verilmiş, bu metin üzerinden de yeniden Türkçe'ye çevrilmiştir.

Özet İngilizce :

There is a common understanding in Jewish tradition that certain Jewish rabbis around the Prophet Muhammad had contrived a plot to manipulate him and most importantly to dictate the Qur'ān to the prophet. There have been a large number of mythic narratives produced by Jews to that effect. In this article, a short anonymous story of this same sort about the prophet Muhammad is edited along with a new Turkish translation of it. The Hebrew manuscript, which according to its catalogue records was written in the 18th century Italy, was first edited by edited by Boaz Cohen with the title 'Une Légende Juive de Mahomet' and was translated into Turkish by Nuh Arslantaş. A check against the original text revealed that the Cohen edition has a number of misread words and skipped lines. We therefore decided that a new edition of the manuscript and a new Turkish translation thereof should be made, which we present in this article.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :