Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 39 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yılmazlık ölçeği (yö):ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması

Yazar kurumları :
Ankara University1
Görüntülenme :
1186
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı kültürümüze uygun bir Yılmazlık Ölçeği geliştirmektir. Bu amaçla çeşitli yılmazlık ölçeklerinden aynen ya da değiştirilerek alınmış ve olası yılmazlık alanlarını büyük ölçüde kapsayan 228 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Bu madde havuzu ilk aşamada 419 üniversite öğrencisinden oluşan bir örnekleme uygulanmıştır. Analizler sonucunda belirlenen 50 maddeden oluşan Yılmazlık Ölçeği, ikinci aşamada 112 katılımcıdan oluşan yeni bir üniversite öğrencileri örneklemine uygulanmıştır. Bu örneklem grubuna ayrıca Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği, Kontrol Odağı Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Problem Çözme Envanteri uygulanmıştır. Madde analizi, pearson korelasyon ve faktör analizi teknikleriyle elde edilen sonuçlar, YÖ’nin tüm güvenirlik ve geçerlik göstergelerinin yüksek bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle üniversite öğrencileri örnekleminde güvenli ve kolay kullanılabilecek bir araç olduğu tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to develop a new Resiliency Scale (RS) for Turkish samples. Various items from some major resiliency scales, most of them with some partial change, were collected and a pool of 228 items containing almost all possible resilience areas were obtained. This item-pool was administered to a college sample of 419. Resulting of analysis 50 item RS were obtained and administered to a new college sample of 112 participants. This second sample has also received the Rosenbaum’s Learned Resourcefulness Schedule, Locus of Control Scale, Beck Hopelessness Scale and Problem Solving Inventory. Results, Pearson correlations and factor analysis, showed that the RS was a reliable and valid instrument. Reliability, validity and easy of use of the RS especially in Turkish college samples were discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :