Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin internet ve oyun bağımlılıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü 2,
Görüntülenme :
887
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin internet ve oyun bağımlılıklarının cinsiyet, sınıf, evinde bilgisayar ve internet bağlantısı olma ve tercih edilen oyun şekli değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Gazi Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 996 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin internet ve bilgisayar oyunu bağımlılığının kızlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara ve tercih ettikleri oyun türüne göre internet ve bilgisayar oyun bağımlılığı açısından anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur. İnternet ve bilgisayar oyun bağımlılığı puanları ile bilgisayar ve internet bağlantısına sahibi olma arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate whether internet and game addiction of university students differ in regard to variables such as gender, grade, having computer and internet connection and game type which they prefer. The sample of this study consists of 996 students from Faculty of Educational Science at Ankara University and Education Faculty at Gazi University. In terms of gender variable, male students' internet and computer game addiction levels were significantly higher than females. It was found that there was no significant difference between internet and computer game addiction levels in terms of students' grade and game type variables. Students who have personal computers showed significantly higher levels of addiction to internet and computer game than those who don't have personal computers.The students who have internet connection showed significantly higher levels of addiction to internet and computer game than those who don't have internet connection in their homes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :