Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 43 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The validity and reliability of the perceived available support scale

Yazar kurumları :
Pamukkale University Faculty of Education Department of Psychological1
Görüntülenme :
676
DOI :
Özet Türkçe :

Many scales have been developed to measure social support which is an important area of research. The purpose of this study is to determine the validity and reliability of Perceived Available Support Scale (PASS) which was developed by Schulz and Schwarzer (2003). The Turkish version of PASS was administered to 425 college students in two different studies. Confirmatory factor analysis (CFA) for the scale reached an adequate conformity value. As a result, the scale’s factor structure with two subscales of emotional and instrumental was confirmed. Correlation coefficient between anxiety and depression scales with the PASS is computed. A negative significant correlation was found between the PASS with the scores of anxiety and depression scales. Also, there was a positive correlation between PASS and its subscales and the scales of psychological wellbeing. Nevertheless, the results of item-total correlations (r= .40- .78), Cronbach Alfa (.83) and test-retest reliability (.77) showed adequate satisfactory values.

Özet İngilizce :

Bireyin ruh sağlığını koruyucu çalışmalar içinde yer alan, sosyal desteğin ölçümü için çok sayıda ölçek geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Schulz ve Schwarzer (2003) tarafından geliştirilen Algılanan Elde Edilebilir Destek Ölçeği’nin (AEDÖ) geçerlik ve güvenirliğini gerçekleştirmektir. Çalışma, iki farklı katılımcı grup ile yapılmıştır. Birinci çalışma grubunda 224, ikinci çalışma grubunda 201 olmak üzere toplam 425 üniversite öğrencisi yer almıştır. AEED ölçeğinin faktör yapısını belirlemek üzere doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin hesaplanan DFA uyum indisleri (uyum indisleri) mükemmel düzeye ulaşmıştır. Ölçeğin bileşen ve ayırt edici geçerliği için, kaygı (anksiyete), depresyon ve psikolojik iyi olma ölçek puanları arasında korelasyon hesaplanmıştır. AEED ölçeğinin toplamı ve alt ölçekleri ile Kısa Semptom Envanteri’nin anksiyete alt ölçeği Beck Anksiyete Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği puanları arasında olumsuz yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. AEED toplam ve alt ölçekleri ile Psikolojik İyi Olma alt ölçekleri arasında olumlu yönde ilişki saptanmıştır. Bununla birlikte, ölçeğin madde toplam analizi (r= .40-.78), Cronbach Alfa (.83) ve test tekrar test korelasyonu (.77) değerleri kabule dilebilir düzeye erişmiştir

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :