Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 36 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanli 'dan günümüze izciliğin gelişimi ve türk eğitim tarihindeki yeri

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
809
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada izciliğin Türk Eğitim tarihindeki yeri analiz edilmiştir. Bu amaçla, önce kavramsal çözümleme yapılmış, izciliğe ilişkin olarak genel bir görüş verilmeye çalışılmış, izcilik kavramı, dünyadaki gelişimi ve kazandığı anlam ele alınmıştır. Daha sonra, Osmanlı Devleti döneminde, izciliğe ilişkin ilk atılımların neler olduğu, hangi amaçlarla kimler tarafından başlatıldığı incelenmiş, Cumhuriyet Dönemine nasıl bir miras bırakıldığı belirlenmiştir. Cumhuriyet Devrindeki çalışmalar da tarihsel gelişim evreleri göz önünde tutularak bugünkü anlamda modern izciliğin gelişim aşamaları çözümlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The development of Boy Scout movement and the place of Boy Scouts in history of Turkish education were analyzed. Firstly, a conceptual analysis was carried out, a general scope was presented and the scouting and its development in the world was studied. The beginning of scouting in Ottoman State and its aims, pioneers and its inheritance to Republican Period were examined. The developmental stages of scouting in Republican Period were determined in the light of the stages of modern scouting of the World.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :