Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 41 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Usak University1
Görüntülenme :
827
DOI :
Özet Türkçe :

 This study aims to evaluate the attitudes of school administraters and head teachers towards technology according to school administraters‟ views. The target population of the study consists of school administraters who are working at primary schools in the city of Uşak. Data for this research were collected in the academic year 2006-2007. The number of administraters in the sample is limited as 85. According to the views of formal primary schools managers , it is stated that they have positive attitudes towards technology such as : “Adopting technology”, “Being aware of technological developments”; “ Following technology”, “ Making use of internet” , “ Not being pessimistic about technology”. As result of this study, it is found that administraters have positive attitudes towards “using technology during managing process” and “ using technology”. Moreover it is stated that participants have neutral attitudes towards “Trusting Technology” and “Fear of Technology”.

Özet İngilizce :

Bu araştırma, resmi ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin (müdür ve müdür yardımcılarının) teknolojiye karşı tutumlarını, okul yöneticilerinin görüşlerine göre değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evreni Uşak İli sınırları içerisinde bulunan resmi ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerden oluşmaktadır. Örnekleme girecek yönetici sayısı 85 olarak belirlenmiştir. Araştırma ile ilgili veriler 2007 yılında toplanmıştır. Resmi ilköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre okul yöneticilerinin, teknolojiye karşı tutumları kapsamında„„Teknolojiyi benimseme”; Teknolojik gelişmelerden haberdar olma”; “Teknolojiyi izleme”; “İnternetten yararlanma”; “Teknolojiye karşı karamsar olmama” boyutlarında olumlu tutumlar içinde olduğu tespit edilmiştir. “Teknolojiyi yönetim sürecinde kullanma” ve “Teknolojiyi kullanma” boyutlarında resmi okul yöneticilerinin oldukça olumlu bir tutum içinde oldukları; “Teknolojiye güven duyma” ve “Teknoloji korkusu” boyutlarında ise kararsız (nötr) bir tutum içinde oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :