Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının meslek bilgisi, alan bilgisi dersleri ve öğretmen olma isteğine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Sakarya University1, Education Faculty2, Department of Science and3, Sakarya University4, Education Faculty5, Department o
Görüntülenme :
778
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmen adaylarının meslek bilgisi ve alan bilgisi derslerine yönelik görüşleri ile öğretmenlik yapma istekliliklerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırmada Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Teknik Eğitim fakültelerinde okuyan 403 son sınıf öğrencisi çalışma grubu olarak seçilmiştir. Demografik sorular ve araştırmacılar tarafından geliştirilen 3 açık uçlu sorudan oluşan anketin uygulanması ile veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Analiz sonucunda eğitim fakültesi öğrencileri, teknik eğitim fakültesi öğrencilerine göre; okuduğu bölümü isteyerek tercih eden öğrencilerin, istemeden tercih edenlere göre; atanma oranları yüksek olan bölümlerde okuyanların, atanma oranı düşük olan bölümlerde okuyanlara göre pedagojik formasyon derslerini daha fazla önemli gördükleri ve aynı zamanda öğretmen olma isteklerinin daha fazla olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin %46’sı alan derslerinin tamamının önemli olduğunu, %40.7’si alan derslerinin büyük bir bölümünün gerekli, bazı derslerin gereksiz olduğunu, %8.9’u ise derslerin çok büyük kısmının gereksiz olduğunu ifade etmiştir. Araştırmada öğrencilerin en fazla istihdam problemini vurguladıkları görülmüş olup eğitim fakültesi kontenjanlarının ihtiyaçlar doğrultusunda ve gerçekçi olarak planlanması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

In this research, where the aim is to determine prospective teachers’ views concerning pedagogical courses, field knowledge courses and their willingness to perform the teaching profession, 403 senior students attending the Faculty of Education and Technical Education in Sakarya University were chosen as a sample. The data were collected via a survey of demographic questions and 3 open-ended questions developed by the researchers, and then were analyzed. The analyses demonstrated that students in faculty of education compared to technical education, students who have chosen their departments willingly compared to those who not and students attending departments with high proportion of being employed as teachers compared to those attending the departments with lower proportion of being employed, considered pedagogical courses more important and indicated higher willingness to serve as a teacher. Of the students, 46.1% stated that all of the field courses were important, 40.7% stated that most of those courses were important but some of them were unnecessary, whereas 8.9% stated that most of those courses were unnecessary. It was found in the research that students mostly stressed the employment problem therefore the quota for student acceptance into educational faculties should be established on the basis of needs and in a realistic way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :