Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 37 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadinlarin çalismasina karsi tutum ve dini yönelim arasindaki iliski

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
764
DOI :
Özet Türkçe :

Kadınların çalışmasına ilişkin yapılmış araştırmaların çoğu, çalışan kadınların ev ve işyerinde yaşadıkları zorlukları saptamaya yöneliktir. Bu araştırmada ise kadının çalışmasına karşı tutumlarla dini yönelim arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya katılan bireylere Kuzgun tarafından geliştirilmiş Kadının Çalışmasına Karşı Tutum Ölçeği (KÇKTÖ) ile Onay (1997) tarafından geliştirilmiş Dini Yönelim Envanteri (DYE) uygulanmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon katsayısı ile iki faktörlü varyans analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin KÇKTÖ ve DYE puanları arasındaki korelasyon katsayısı -0.35 olarak bulunmuştur. Yani, dini yönelim düzeyi ile kadının çalışmasına karşı olumlu tutum arasında ters yönde ve zayıf bir ilişki söz konusudur. Öte yandan, araştırmanın sonuçlarına dayanarak, eğitim düzeyi yükseldikçe kadının çalışmasına karşı olumlu tutumların arttığını ve dini yönelim düzeyinin azaldığını söylemek mümkündür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Most of the studies done related to women’s working aimed to reveal the difficulties that working-women experience at home and workplace. This research examined the relationship between attitudes toward women’s working and religious tendency. Attitude towards Woman’s Working Scale (ATWWS) developed by Kuzgun and Religious Tendency Inventory (RTI) developed by Onay (1997) were applied to the participants. Pearson correlation coefficient and two-way variance analysis method were used in the process of data analysis. Correlation coefficient between the participants’ ATWWS and RTI scores was found as -0.35, which means there is an negative and weak relationship between the two variables. On the other hand, based on the results of the research, it is possible to say that as the level of education rises, positive attitudes towards women’s working increase and level of religious tendency decreases.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :