Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 41 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ismail hakkı baltacıoğlu’nun eğitim felsefesinde “iman” ve “ahlak” kavramı

Yazar kurumları :
Abant Izzet Baysal University1
Görüntülenme :
698
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, one of the most effective names in Turkish Educational History İsmail Hakkı Baltacıoğlu that his educational philosophy has been analyzed about two main concepts of “Ethics and Faith”. Baltacıoğlu explains two main problems that are still valid today too which are the lack of “faith and ethics”. But the two concepts have different meanings in his terminology rather than those which are assumed as in religion. He understands and explains the “faith” as “believing something deeply”. He considers “ethics” as “a responsibility which has to be felt to work and develop”. While Baltacıoğlu discussing the lacks about these two concepts related to education, he also brings arguments about main subjects such as physical, emotional and logical competency and decision making at the same time.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Türk Eğitim Tarihi‟nin en etkili isimlerinden İsmail Hakkı Baltacıoğlu‟nun ahlak ve iman gibi iki kavram hakkındaki görüşlerinin analizine yer verilmiştir. İsmail Hakkı Baltacıoğlu aslında günümüz için de geçerli olan iki sorunu dile getirmektedir: “İman” eksikliği ve ahlak zayıflığı. Fakat bu “iman” ve “ahlak” kelimeleri, o‟nun terminolojisinde, şimdiye değin yüklendiği dinsel bir anlam taşımamaktadır. “İman” kelimesiyle, “bir şeye güçlü bir şekilde inanmayı” anlar . “Ahlak” kavramı ise çalışmak ve kalkınmak için sahip olunması gereken sorumluluk duygusu olarak tanımlanır. Baltacıoğlu, bu iki kavram konusunda yetersizliğimizin nedenini “eğitim” kavramıyla ilişkilendirirken, toplumsal planda bedensel, duygusal, düşünsel ve kararlılık gibi temel alanlarda yeterlilikleri de tartışmaya açmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :