Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 39 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu yöneticilerinin okul yönetiminde etkililik hakkındaki görüşleri ile ilgili nitel bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara University1
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this research is to determine the school administrators’ thoughts about effectiveness in school administration. Based on this purpose, an interview form having five questions including personal ones was prepared. Then, the school administrators who were chosen in accordance with the purpose of the study were interviewed and the interviews were recorded. These recordings were analyzed using qualitative analysis techniques. The data gathered with these interviews were analyzed categorizing the emphasized points. Depending on this context, ten school administrators’ speech was examined and “emphasizing the goal” and “emphasizing the school” categories were determined as the statements which can be included in the emphasized points.

Özet İngilizce :

Bu arastırmanın amacı, ilköğretim okul yöneticilerinin okul yönetiminde etkililiğin ne oldugu ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, kisisel bilgiler dâhil bes sorudan oluşan bir görüşme formu hazırlanmıştır. Daha sonra arastırmanın amacına uygun olarak seçilmiş olan on okul yöneticisi ile görüsme yapılmış ve bu görüşmeler kasete kaydedilmiştir. Yapılan kayıtlar çözümlenmiş ve nitel araştırma teknikleri ile analiz edilmiştir. Bu çerçevede görüşme yoluyla elde edilen veriler “vurgu yapılan nokta” kategorisi temelinde analize tabi tutulmuştur. Buna göre, vurgu yapılan nokta kategorisi temelinde, tek tek on katılımcıdan her birinin konuşmaları incelenmis ve bu inceleme sonunda “amaçlara vurgu yapma ve okula vurgu yapma” sözcükleri vurgu yapılan nokta kategorisine ait kodlamalar olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :