TÜRKİYE İÇİN KIDEM TAZMİNATI FONU OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİLERİ

Öz Kıdem tazminatı kanunda belirlenmiş olan koşullarla iş akdinin feshedildiğidurumlarda işverenin işçiye ödediği, miktarı hizmetin süresine ve ücrete göredeğişiklik gösteren, ödenecek en yüksek miktarı belirlenmiş olan bir para olaraktanımlanmaktadır. Ülkemizde kıdem tazminatı sisteminden sağlanan tazminatmiktarı, belirlenmiş fayda esasına göre, son işverenin yanında çalışılan yıl sayısıve alınan son ücrete bağlıdır. Günümüzde mevcut kurallara göre 4(a) statüsündekisigortalıların sadece %14’ü kıdem tazminatından yararlanabilmektedir. Sisteminbütün 4(a)’lı sigortalıları kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesi önem arzetmektedir. Dolayısıyla yapılacak düzenlemenin, sistemin aktörleri olan işçi veişverenler tarafından ortak kabul gören kurallar çerçevesinde ve mevcut sisteminsorunları da dikkate alınarak kurgulanması gerekliliği açıktır. Bu çalışmada, mevcutsorunları itibariyle kıdem tazminatı kavramı irdelenerek çeşitli ülke uygulamalarınayer verilmiş, 4(a) sigortalıları için kurulacak olası bir kıdem tazminatı fon sistemineyönelik öneriler sunulmuş ve tartışmaya açılmıştır.

Kaynakça

Ataman, Ü. (2014). Kıdem tazminatı tartışmaları üzerine. DİSK-AR Dergisi

3355 1369

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ PERFORMANSININ PABÓN LASSO MODELİ İLE ANALİZİ

Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN

TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. Rukiye NUMANOĞLU TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Fikriye YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Halil Kemal İLTER, Prof. Dr. Simten MALHAN

GAZETECİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

Yrd. Doç. Dr. Özgür OĞUZ, Özge DOĞAN

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE TIBBI CİHAZ SEKTÖRÜ YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

Faruk KAHVECİOĞLU, Hakan ATAR

TÜRKİYE İÇİN KIDEM TAZMİNATI FONU OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİLERİ

Zeynep Burcu GÜNER, Ömer Ayhan AÇMAZ, Tuna AĞÖREN